Reklama

Reklama

Strażacy z OSP Stare Szpaki świętowali jubileusz 100-lecia jednostki (film) (galeria)

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach świętowali w dniu 28 maja jubileusz 100-lecia jednostki. Uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych ochotników oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Wydarzenie uświetniły swoimi występami Strażacka Orkiestra Dęta OSP Karczew oraz zespół Marysieńki. Radio Biper objęło nad jubileuszem patronat medialny.

Posłuchaj ważnego spotu:

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – z taką dewizą druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach służą lokalnej społeczności już od 100 lat! Wczoraj miały miejsce oficjalne obchody tej wyjątkowej rocznicy. Nie zabrakło ceremoniału pożarniczego, obecności orkiestry dętej, licznie przybyłych gości, a także życzeń i komplementów, skierowanych w stronę szpakowskich ochotników.

Uroczystość zainaugurowała msza święta w intencji strażaków i ich rodzin w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Józefa w Starych Szpakach. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Szpakach ksiądz Sławomir Harasimiuk.

Dalsza część jubileuszu odbyła się pod remizą OSP Stare Szpaki, gdzie odbył się uroczysty apel. Dowódca uroczystości mł. ogn. Dawid Jakimiuk złożył meldunek przedstawicielowi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Robertowi Sałkowi. Poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu flagowego dh Jakub Trociewicz, flagowy dh Paweł Szysz i asystujący – dh Maciej Korowajczuk wyniósł flagę państwową na maszt, po czym prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach dh Adam Jakimiuk powitał wszystkich zgromadzonych. Strażakom towarzyszyli tego dnia samorządowcy, przedstawiciele jednostek i organizacji z regionu, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Partnerami wydarzenia byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Urząd Gminy Stara Kornica.

Po oficjalnych powitaniach nastąpiło uroczyste udekorowanie jednostki oraz poszczególnych druhów medalami i odznaczeniami.

Nadano Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 28/8/23 z dnia 26 kwietnia 2023r. jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach. Odznaczenia jednostki dokonał dh Marek Kalicki, członek Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Romuald Jóźwiaczuk oraz przedstawiciel MKW bryg. Robert Sałek.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 17/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
Baj Wojciech
Jakimiuk Adam
Rumowski Mariusz
Szpura Marek

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 17/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
Chwedczuk Wojciech
Jakimiuk Dawid
Jóźwiuk Mateusz
Miłkowski Krzysztof
Panasiuk Grzegorz
Szysz Paweł

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 17/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
Chromiec Hubert
Jakimiuk Kacper
Kulesza Mateusz
Szysz Dawid
Trociewicz Jakub
Trociewicz Marcin

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nr 3/2023 z dnia 15 marca 2023r. Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni:
Baj Bartłomiej
Chomicki Jan
Kudź Kamil
Kudź Paweł
Miroński Mateusz
Struk Piotr

Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego z dnia 10 lutego 2023r. Odznaką za Wysługę Lat zostali odznaczeni:
Za Wysługę 60 lat: dh Baj Euzebiusz; dh Zaliwski Jan;
Za Wysługę 55 lat: dh Piałucha Marian;
Za Wysługę 50 lat: dh Walczuk Antoni;
Za wysługę 40 lat: dh Grzesiewicz Kazimierz; dh Kulesza Henryk; dh Rumowski Hieronim; dh Szysz Marcin; dh Szysz Marek;
Za wysługę 35 lat: dh Chromiec Krzysztof; dh Warecki Jan;
Za wysługę 30 lat: dh Jakimiuk Jacek; dh Miroński Marek; dh Struk Wiesław; dh Szpura Piotr;
Za wysługę 25 lat: dh Rumowski Wojciech

Jednym z punktów uroczystości było odczytanie rysu historycznego jednostki. Najważniejsze wydarzenia ze stuletniej działalności OSP Stare Szpaki odczytał prezes Adam Jakimiuk. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Rys Historyczny OSP Stare Szpaki

Jednostka powstała w 1923 roku. Inicjatorem i pierwszym naczelnikiem był Franciszek Krasiejko. W kolejnych latach, stanowisko naczelnika obejmowali: w 1926 – Kwiryn Kadłubowski, w 1928 – Jan Rumowski (syn Adama) i właśnie w tym roku, szpakowscy strażacy przystosowali pierwszy wóz konny do gaszenia pożarów. W 1930 roku ochotnicy ze Szpaków wzbogacili się o pompę ręczną. W tym samym roku, dzięki inicjatywie proboszcza z Górek, ks. Wacława Gąski – w Szpakach powstała 14-osobowa orkiestra dęta. Wówczas, jej kapelmistrzem został pan Kapuściński z pobliskiego Platerowa.

W 1933 roku dzięki staraniom druhów ze Szpaków, wybudowano Dom Ludowy wraz z siedzibą OSP, a także zawiązano Kółko Rolnicze.
W 1934 roku naczelnikiem został Franciszek Jakimiuk. Dzięki jego zaangażowaniu, udało się pozyskać stroje dla strażaków i orkiestry. Druhowie z OSP chętnie uczestniczyli w uroczystościach kościelnych. Utworzono również drużynę sportową, która już w 1936 roku, biorąc udział w różnych zawodach, zajmowała I miejsca w okolicy. W kolejnych latach funkcję naczelnika pełnili: w 1938 – Mikołaj Rumowski, w 1947 – Franciszek Baj, w 1955 – Henryk Kadłubowski, w 1957 – Mieczysław Jakimiuk.

Jak pokazuje historia, działalność strażaków z OSP Stare Szpaki – to nie tylko walka z żywiołem. Druhowie ochoczo angażowali się w różnego typu inicjatywy społeczne – i tak w 1950 roku z zapałem pracowali przy budowie miejscowej szkoły podstawowej, w 1960 przy budowie świątyni parafialnej, budowie przystanku PKS czy sadzeniu drzew.

Rok 1957 był szczególny dla strażaków, bowiem do Szpaków trafił pierwszy samochód pożarniczy z demobilu, który przystosowano do potrzeb straży. W 1972 roku naczelnikiem został Krzysztof Saczuk, w 1980 – Mieczysław Grzesiewicz, a w 1981 – Mieczysław Miroński. Dzięki staraniom ochotników, w 1983 roku do floty szpakowskiej OSP dołączył samochód marki Żuk. Wtedy to, zapadła decyzja o budowie Domu Strażaka. Przedsięwzięcia te zbiegły się z obietnicą Komendanta Wojewódzkiego PSP z Białej Podlaskiej, że OSP Stare Szpaki otrzyma samochód bojowy.

Zapał, jaki mieli w sobie nasi poprzednicy, stale pchał ich do przodu. W 1984 roku rozpoczęto budowę Domu Strażaka, strażacka drużyna sportowa nadal nie miała sobie równych w okolicy, a nawet w województwie. W 1987 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Strażaka i obietnica Komendanta Wojewódzkiego spełniła się – do Szpaków trafił samochód pożarniczy Star 200. Wśród zaproszonych na wydarzenie gości, nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych, oraz kolegów z zawodowej straży pożarnej.

Strażacy z OSP Stare Szpaki byli kreatorami życia lokalnej społeczności. Organizowali wycieczki i na każde wezwanie zawsze byli gotowi nieść swoją pomoc. Wizytówką szpakowskiej jednostki może być również zaangażowanie w życie religijne – jak głosi ich motto: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – wszystkie uroczystości religijne w parafii odbywały się przy asyście strażackiej. Punktem honoru dla każdego strażaka stała się też warta przy Grobie Pańskim, w czasie Triduum Paschalnego. Obecnie strażacy ze Szpaków pełnią także swoistą wartę honorową przy Świętym Józefie.

W 1996 roku OSP Stare Szpaki wcielona została do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a w 1998 roku nadano jej sztandar – źródło dumy i podziwu. Zmagania miejscowych strażaków z rzeczywistością, obfitują pozyskaniem coraz to nowszego sprzętu – pilarki do drewna, motopompy, aparatów ochrony dróg oddechowych, agregatu prądotwórczego, agregatu oddymiającego, pompy szlamowej, sprzętu hydraulicznego, a także zestawu medycznego PSP R1. W 2006 roku staraniem wielu osób, dokonano remontu samochodu pożarniczego Star oraz zamontowano w nim motopompę. Rok później, druhowie obchodzili 85-lecie istnienia swojej formacji, i z tej okazji, dzięki PSP w Łosicach w Starych Szpakach pojawił się kolejny samochód pożarniczy.

Strażacy dla dobra ogółu gotowi są do wielu poświęceń i wspólnego działania – a to przynosi wymierne efekty. W 2009 roku budynek strażnicy zyskał nowy wizerunek. Podkreślić tutaj trzeba, że na ścianie frontowej namalowany został obraz, przedstawiający patrona, Świętego Floriana. Jego autorką jest miejscowa artystka, Żaneta Szoplik.

Rok 2011 przyniósł kolejne zmiany, wówczas Prezesem został Mieczysław Miroński, Wiceprezesem Andrzej Kudź (obaj odeszli już na wieczną wartę), a naczelnikiem Adam Jakimiuk. Nowy zarząd nie zwalniał tempa, i tak w 2012 roku dokonano gruntownego remontu wewnątrz budynku strażnicy. Rok 2014 był równie owocny, ale i pracowity – na dachu założono kolektory słoneczne, zrewitalizowano otoczenie wokół strażnicy i to, co chyba dla nas strażaków najważniejsze, dzięki współpracy i operatywności wielu osób zakupiony został średni samochód pożarniczy, Mercedes-Benz. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Szpakach może poszczycić się nie tylko sprzętem czy ładną strażnicą, ale także wyszkoleniem swoich członków. Wielu strażaków przeszło szereg szkoleń, uczestniczyło w licznych ćwiczeniach i manewrach. Jednostka w Starych Szpakach może pochwalić się również obecnością w swoim zespole – funkcjonariuszy PSP (zarówno tych w stanie spoczynku, jak i czynnych).

W 2017 roku wyremontowano piwnicę strażnicy, która dzisiaj jest miejscem doskonalenia umiejętności ochotników, a w okresie zimowym, przestrzenią do rekreacji i spotkań Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W 2018 roku staraniem jednostki i Urzędu Gminy w Starej Kornicy pozyskano busa marki Opel, który służy nie tylko OSP, ale też społeczności wiejskiej – jako środek grupowego transportu.
W 2019 roku jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt, między innymi kamerę termowizyjną i zestaw edukacyjny, który wykorzystywany jest podczas spotkań prewencyjnych z okolicznymi mieszkańcami.

Rok 2020 przyniósł OSP Stare Szpaki wielką stratę – na wieczną służbę odszedł wieloletni prezes i naczelnik, Druh Mieczysław Miroński.
W 2021 roku dokonały się kolejne zmiany w strukturze zarządu jednostki, wówczas Prezesem został druh Adam Jakimiuk, a naczelnikiem druh Marcin Trociewicz.

Okres pandemii ograniczył możliwość uczestnictwa druhów w wydarzeniach o charakterze religijnym, patriotycznym i sportowym. W tym czasie strażacy nie utracili zapału. Już w 2022 roku powrócili do tradycji związanej z wartą przy Grobie Pańskim, do współzawodnictwa w turniejach sportowo-pożarniczych i udziału w innych aktywnościach, poprzez które mogli kultywować lokalny folklor. W bieżącym roku powołano MDP, która z entuzjazmem uczestniczy w życiu jednostki, rywalizacji sportowej, jak również w konkursach wiedzy pożarniczej, w których odnosi spore sukcesy.

Tego dnia została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica ufundowana przez mieszkańców Starych Szpaków, na której znalazły się nazwiska zmarłych naczelników oraz lata, w których pełnili tę funkcję. Jej poświęcenia dokonał kustosz miejscowego sanktuarium.

Głos zabrali goście: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Krzysztof Tchórzewski, przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego / dyrektor Delegatury w Siedlcach – Dariusz Stopa (w imieniu Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej), przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego – brygadier Robert Sałek, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Jerzy Garucki, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach – starszy brygadier Mariusz Popławski, były komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach – starszy brygadier Sławomir Zaniuk, starosta Powiatu Łosickiego – Janusz Kobyliński, przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego – Urszula Sadowska, wójt Gminy Stara Kornica – Kazimierz Hawryluk, przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica – Zofia Szpura, dyrektor Regionalnego Biura „Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych” w Warszawie – Agnieszka Kosz, członkini Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej – Teresa Orowiecka, przewodnicząca Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej w Łosicach – Katarzyna Szymaniuk oraz kierownik Zespołu Marysieńki – Jolanta Grzesiewicz.

Galę zamknęły krótkie koncerty Strażackiej Orkiestry Dętej OSP Karczew i wspomnianego wyżej zespołu ludowego Marysieńki.
Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.

materiał: Radio Biper Gmina Stara Kornica / Powiat Łosicki / OSP Stare Szpaki
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
film: Mariusz Maksymiuk / Krzysztof Lewczuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama