Reklama

Gmina Biała Podlaska: Budżet na 2023 rok. 24 i pół miliona złotych na inwestycje!

Rada Gminy Biała Podlaska w dniu 28 grudnia podejmie uchwałę w sprawie Budżetu Gminy na rok 2023. Projekt radnym przedstawił wójt Wiesław Panasiuk. Projekt finansów Gminy Biała Podlaska na rok przyszły określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie prawie 70 mln 900 tys zł. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w projekcie oszacowano na kwotę ponad 82 mln 830 tys zł - w tym wydatki majątkowe - inwestycyjne - w kwocie ponad 24 mln 453 tys zł.

Źródłami pokrycia deficytu w wysokości ponad 11 mln 931 tys zł, są przychody pochodzące z: nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – prawie 9 mln 300 tys zł. Oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy inna niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – ponad 2 mln 632 tys zł.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych określono ogółem w kwocie prawie 5 mln 200 tys zł. W dziale tym znajduje się: dotacja na transport zbiory – komunikacja miejska (prawie 1 mln zł), dotacja dla GDDKiA na budowę brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Sławacinku Starym – ulica Warszawska (300 tys zł), dotacja na wyrównanie kosztów pobytu dzieci w żłobku (ponad 164 tys zł), dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej (łącznie prawie 1 mln 710 tys zł), dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych (ok. 1 mln 900 tys zł).

Inwestycje
– zadania wodno-kanalizacyjne, budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej – łącznie ponad 6 mln 724 tys zł;
– drogownictwo, budowa dróg, remonty dróg, budowa chodników, projekty drogowe – łącznie ponad 10 mln 346 tys zł;
– oświetlenie ulic i placów, projekty i budowa – łącznie prawie 139 tys zł;
– budowa obiektów, termomodernizacje, przebudowa i remonty obiektów zabytkowych, świetlice wiejskie – łącznie prawie 6 mln 200 tys zł.

Fundusz Sołecki na rok 2023 zamyka się kwotą ponad 1 mln 106 tys zł.

Szerzej o inwestycjach roku 2023 w Gminie Biała Podlaska napiszemy niebawem!

Zaproszenie na 39. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie) <<==>> LINK

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst, zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama