Reklama

38. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 listopada 2022
, godz. 10:00
Zawiadamiamy, że 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ul. Prostej 31 odbędzie się XXXVIII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Radni zdecydują o kilometrówce kosztów przewozu uczniów do szkół, rocznego programu współpracy z organizacjami NGO, wyrażenia zgodny na nabycie, scalenie i podziału nieruchomości. Wśród tematów również Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Gminy zdecyduje również o wysokości podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2023 rok.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy Biała Podlaska (pomnik Husinka).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy Biała Podlaska (drogi wewn. Relax)
11. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała Podlaska”, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem zaopiniowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

 

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy / Maja Fila Biuro Rady Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
grafika ilustracyjna: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama