Reklama

Międzyrzec: Posiedzenie L sesji Rady Miasta (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 30 sierpnia 2022
, godz. 15:00
Radni Miasta Międzyrzec Podlaski zapraszają na posiedzenie L sesji Rady Miasta, które odbędzie się 30 sierpnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej. W porządku obrad uchwały dotyczące m.in. przystąpienia Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski do Związku Gmin Lubelszczyzny oraz sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2030.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie ze stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie bezprawnego zamontowania części instalacji fotowoltaicznej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski do Związku Gmin Lubelszczyzny.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Tartacznej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski wkładu niepieniężnego do spółki SIM Lubelskie Spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Leśnej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchylająca uchwałę w sprawie regulaminów korzystania z targowisk na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski oraz uchylająca uchwałę w sprawie zmiany lokalizacji targowiska miejskiego płodami rolnymi i zwierzętami hodowlanymi w Międzyrzecu Podlaskim.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023.
12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2030.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

 

materiał: UM Międzyrzec Podlaski
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama