Reklama

Gmina Łomazy przejmuje w zarząd drogi powiatowe w Bielanach oraz Huszczy Pierwszej i Drugiej

Zarząd Powiatu Bialskiego, na wniosek wójta Jerzego Czyżewskiego, powierzył zadanie zarządzania drogami powiatowymi w miejscowościach Bielany, Huszcza Pierwsza i Huszcza Druga Gminie Łomazy, która na ich przebudowę pozyskała środki z PROW oraz drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Stosowne uchwały podjęto podczas XLIV sesji Rady Powiatu w dniu 24 czerwca.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na przebudowę drogi powiatowej w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski zwrócił się do Zarządu Powiatu Bialskiego w Białej Podlaskiej z prośbą o przekazanie w zarząd drogi powiatowej nr 1107L Bielany-Krasówka-Kozły w miejscowości Bielany na cele związane z realizacją inwestycji, której termin ukończenia szacowany jest na koniec 2028 r.

W ramach dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Łomazy podejmie się również:
– przebudowy drogi powiatowej nr 1056L Kodeń-Tuczna-Bokinka Pańska-Łomazy w miejscowości Huszcza Druga od km 31+224 do km 34+281
– przebudowy drogi powiatowej nr 1078L: droga powiatowa nr 1056L-Huszcza-Zaścianek od km 8+238 do km 11+127 wraz z budową chodnika od km 6+592 do km 8+438 w miejscowości Huszcza Pierwsza i Huszcza Druga.
W związku z tym wójt Jerzy Czyżewski wystąpił z prośbą do Zarządu Powiatu Bialskiego o przekazanie w zarząd wymienionych dróg powiatowych, co jest niezbędne do pełnienia przez Gminę funkcji inwestora zadania. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie do końca 2023 r.

Na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza”
Gmina Łomazy pozyskała środki finansowe w wysokości 7.125.000 zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek
drogi o długości około 6 km oraz wybudowany chodnik o długości 2 km. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i buduj, będzie również objęte nadzorem inwestorskim. Przebudowa ww. dróg poprawi dojazd do centrum gminy Łomazy oraz pomiędzy gminami Łomazy i Tuczna, wzmocni również bezpieczeństwo mieszkańców kolejnych miejscowości Gminy Łomazy. Przewidywana wartość inwestycji sięga 7.500.000 zł.

W dniu 24 czerwca radni Powiatu Bialskiego podjęli uchwałę powierzenia drogi powiatowej w zarząd Gminy Łomazy. 

 

materiał: XLVIII sesja Rady Powiatu Bialskiego w dniu 24 czerwca 2022 r.
zdjęcie: Google Maps
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama