Reklama

Reklama

48. sesja Rady Powiatu Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 24 czerwca 2022
, godz. 12:00
Informujemy, iż XLVIII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Wśród tematów przewidzianych pod obrady Rady znalazła się m.in. debata nad raportem o stanie powiatu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Bialskiego za rok 2021. Radni podejmą również decyzje o powierzeniu na czas prowadzenia inwestycji aż pięciu odcinków dróg powiatowych. Do tego wniesienie skargi od wyroku sądu, powołanie członków Rady Muzeum w Romanowie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego szpitala w Międzyrzecu Podlaskim.

Posłuchaj ważnego spotu:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLVII sesji.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu bialskiego za 2021 rok:
a) debata nad raportem o stanie powiatu;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021rok:
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu;
d) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu;
e) dyskusja nad sprawozdaniami;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok:
a) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania członków Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie;
b) powierzenia Gminie Łomazy zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1056L w m. Huszcza Druga i 1078L w m. Huszcza Pierwsza i Huszcza Druga;
c) powierzenia Gminie Łomazy zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1107L w m. Bielany;
d) powierzenia Gminie Międzyrzec Podlaski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1126L Międzyrzec Podlaski (ul. Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń;
e) powierzenia Gminie Leśna Podlaska zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1018L Sławacinek – Bordziłówka – Leśna Podlaska ;
f) powierzenia Gminie Zalesie zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1041L Zalesie – Krzyczew;
g) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2022 roku, sygnatura akt III SAB/Lu 32/21;
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za 2021 rok;
i) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2022 rok;
j) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2022 – 2041.
9. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że obrady będą transmitowane na żywo na platformie Youtube na kanale Powiatu Bialskiego:
https://www.youtube.com/channel/UCe5s9UiJj-XRAF4U44-3a3Q.

materiał: Starostwo Powiatu Bialskiego
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu / Katarzyna Pietruczuk-Żurek Biuro Rady Powiatu / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama