Reklama

Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP Biała Podlaska (galeria)

18 maja w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej miał miejsce uroczysty Dzień Strażaka, podczas którego zasłużeni dla pożarnictwa druhowie otrzymali nominacje, medale i odznaczenia. Do wyposażenia jednostki dołączył nowy samochód bojowy, który tego dnia został przekazany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i poświęcony. Niebawem film z wydarzenia.

Postanowieniem Nr 6/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Odznakę otrzymali:
1. mł. asp. Marcin Kazimierczak
2. st. kpt. Artur Król
3. st. ogn. Katarzyna Sawczuk
4. st. ogn. Janusz Szymański
5. st. ogn. Dariusz Woch

Odznaczenia wręczyli Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk i Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański.

Rozkazem Personalnym Nr 382/22 z dnia 26 kwietnia 2022r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2022 r. nadał stopnie w korpusie oficerskim. Stopień starszego kapitana otrzymali:
1. kapitan Piotr Oskwarek
2. kapitan Paweł Urbańczuk

Rozkazem Personalnym Nr 1/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2022 r. nadał stopnie w korpusie aspiranckim.

Stopień aspiranta sztabowego otrzymali:
1. starszy aspirant Waldemar Bałkowiec
2. starszy aspirant Tomasz Białowąs

Stopień starszego aspiranta otrzymali aspiranci:
1. Sebastian Bojarczuk
2. Piotr Chalimoniuk
3. Cezary Kuzaka
4. Marek Waszczuk

Stopień aspiranta otrzymali młodsi aspiranci:
1. Michał Błędowski
2. Aleksander Sacharuk
3. Andrzej Woźniak

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał:
1. mł. bryg. Andrzej Wrona

Akty nadania stopni w korpusie oficerów i aspirantów oraz wyróżnienia wręczyli Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański i Komendant Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej starszy brygadier Artur Tomczuk.

Rozkazem Personalnym Nr WK 1231/2/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dniem 4 maja 2022 r. nadał stopnie w korpusie podoficerów. 

Stopień ogniomistrza otrzymali młodsi ogniomistrzowie:
1. Krzysztof Charewicz
2. Paweł Ciura
3. Jacek Firsiuk
4. Tomasz Iwaniuk
5. Marek Kamiński
6. Jarosław Korolczuk
7. Krzysztof Krawczyk
8. Kamil Porzuczek
9. Grzegorz Prokopiuk
10. Rafał Rudzki
11. Paweł Samociuk
12. Tomasz Stefaniuk
13. Karol Telaczyński
14. Piotr Trochimiuk
15. Hubert Włodarczyk
16. Paweł Żuk

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali starsi sekcyjni:
1. Kamil Burda
2. Grzegorz Kuszneruk
3. Ireneusz Nikończuk
4. Karol Pocztarski
5. Dominik Romaniuk

Stopień starszego sekcyjnego otrzymali sekcyjni:
1. Emilian Klepacki
2. Mateusz Piękowski 
3. Mateusz Stefaniuk

Wręczenia aktów nadania stopni w korpusie podoficerów dokonali Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
st. bryg. Tomasz Podkański i Komendant Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej starszy brygadier Artur Tomczuk.

Na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej – Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego, uchwałą nr 9/22 z dnia 14 marca 2022 r. nadało Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Medale otrzymali:
1.podpułkownik Artur Ambrozik – Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej
2.podpułkownik Grzegorz Celiński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach
3.inspektor Wojciech Czapla – Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
4.podpułkownik Straży Granicznej Krzysztof Jakimiak – Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej
5.podpułkownik Krzysztof Woźniak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej

W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie aktu dekoracji dokonali Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Czesław Pikacz oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Mariusz Filipiuk. 

Na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej – Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego, uchwałą nr 9/22 z dnia 14 marca 2022 r. nadało Brązową Odznakę „Za zasługi dla pożarnictwa woj. lubelskiego”.

Odznakę otrzymali:
1. st. bryg. Artur Tomczuk
2. st. bryg. Marek Chwalczuk

W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie aktu dekoracji dokonali Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Czesław Pikacz oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Mariusz Filipiuk.

Decyzją Nr 65/2022 z dnia 17 maja 2022 r. Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej przyznał nagrodę pieniężną za bardzo duży wkład pracy w pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu pożarniczego.
Nagrodę otrzymał:
1. młodszy brygadier Paweł Jakubowicz – zastępca dowódcy JRG w Międzyrzecu Podlaskim

Wręczenia decyzji przyznającej nagrodę pieniężną dokonali Komendant Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Artur Tomczuk i zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Marek Chwalczuk. 

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przekazał Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault 4 na 4 GBA 3,5/30/4, który został zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz był współfinansowany ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się Covid-19 i środków samorządowych. „Z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu strażackich obowiązków oraz życzeniami, by nigdy nie zawiódł podczas akcji, niosąc pomoc i ratunek okolicznym mieszkańcom i pozwolił bezpiecznie wrócić do jednostki” – złożył podziękowania Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski.

Samochód został zakupiony pod koniec 2021 roku, ale czas pandemii nie pozwolił na uroczyste wprowadzenie. Cieszymy się, że dziś jest taka możliwość. Oprócz samochodu jest to również pozyskany sprzęt do działań w trudnym terenie. Jak co roku wymieniamy sprzęt, który nam się starzeje. Strażacy oprócz wyszkolenia muszą mieć czym wykonywać swoje zadania – mówił Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Artur Tomczuk. – Ostatnio było sporo działań, zwłaszcza dużo pożarów. Czekamy na deszcz, bo w lasach jest naprawdę ciężka sytuacja jeśli chodzi o wilgotność. Zabezpieczamy się, by takie działania móc w razie potrzeby prowadzić. Cały czas zabezpieczamy loty śmigłowców, pomagamy też w związku z sytuacją panująca na granicy polsko-ukraińskiej. Dowoziliśmy z punktów recepcyjnych osoby, które uciekały przed wojną.

Poświęcony tego dnia pojazd zakupiono za kwotę ponad 760 tys. zł. Dzięki dotacjom w łącznej kwocie 350 tys. zł przekazanym przez jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Biała Podlaska, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Piszczac oraz dzięki przychylności Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP możliwy był montaż finansowy i zakup samochodu. Pozostała kwota ponad 410 tys. zł pochodziła z budżetu państwa. Pojazd posiada na wyposażeniu m.in. zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia i działko wodno-piankowe.

Codzienna ofiarna służba strażaków to jedna z najważniejszych potrzeb lokalnej społeczności. Dzisiejsze święto to święto całej społeczności strażackiej, trzydzieści lat temu została przyjęta ustawa, która powołała do życia Państwową Straż Pożarną w obecnym kształcie – przypomniał Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwniuk. – Zapewniłem strażaków, że to bezprecedensowe, jeśli chodzi o wszystkie kadencje samorządu, wsparcie, jakiego udzielamy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z budżetu miasta będziemy podtrzymywać także w kolejnych latach. 

Poświęcony został również sprzęt do działań w trudnych warunkach pozyskany w ostatnim czasie:
– pojazd specjalny Mitsubishi L200 typu SLRR wraz ze sprzętem łączności do pracy Kierującego Działaniem Ratowniczym
– pojazd Quad Polaris Ranger XP 1000 łącznie z przyczepą do przewozu pojazdu na dalsze odległości. Pojazd posiada agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem oraz modułem pionowym do prowadzenia działań gaśniczych różnego rodzaju w trudnym terenie
– łódź Whally 455R razem z przyczepką lekką oraz pełnym wyposażeniem do prowadzenia działań zarówno w dzień jak i w nocy.

Sprzęt został zakupiony dzięki dotacjom w łącznej kwocie 551 tys. zł przekazanym przez jednostki samorządu terytorialnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

 

materiał/tekst: Katarzyna Radkiewicz, KM PSP w Białej Podlaskiej
zdjęcia: Gwalbert Krzewicki
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama