Reklama

Konkurs kulinarny Korowaj Mielnicki 2022 (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby do zaprezentowania korowaja w konkursie kulinarnym "Korowaj Mielnicki 2022", który odbędzie się 7 maja (sobota) w siedzibie GOKSiR (ul. Zaszkolna 1). 

Zgłoszenia przyjmowane są do: 30 kwietnia 2022 r. – Koła Gospodyń Wiejskich lub 6 maja 2022 r. – indywidualne telefonicznie pod nr (85) 657 71 67 lub osobiście.

Regulamin konkursu kulinarnego „Korowaj Mielnicki 2022”

I. Informacje podstawowe
§ 1.
Konkurs pod nazwą „Korowaj Mielnicki” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany i prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku w ramach XIV Festiwalu Korowaja Mielnickiego, który odbędzie się 7 maja 2022 r.
§ 2.
Konkurs organizowany jest w celu promocji Gminy Mielnik oraz zachowania tradycji dawnej kultury.
§ 3.
Rywalizacja konkursowa polega na upieczeniu najsmaczniejszego i najbardziej gustownie ozdobionego według tradycji, drożdżowego ciasta obrzędowego, słowiańskiego kołacza, nazywanego korowajem.

II. Uczestnicy konkursu
§ 4.
1. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby pełnoletnie.
2. Konkurs skierowany jest do:
a) uczestników indywidualnych z Polski i z zagranicy
b) Kół Gospodyń Wiejskich
3. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby:
a) będące pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, które współpracowały przy organizowaniu Konkursu;
b) członkowie Komisji Konkursowej.
4. W razie wątpliwości o wykluczeniu z udziału w Konkursie decyduje Organizator.
5. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu uczestników Konkursu.

III. Zasady konkursu
§ 5.
1. Deklarację udziału w konkursie należy zgłosić w GOKSiR telefonicznie pod nr (85) 657 71 67, osobiście lub mailowo: [email protected]
Zgłoszenia przyjmowane są do:
30 kwietnia 2022 r. – Koła Gospodyń Wiejskich
6 maja 2022 r. – indywidualne
2. Dostarczyć Korowaja kurierem do 6 maja 2022 r. do GOKSiR w Mielniku ul. Zaszkolna 1; 17-307 Mielnik lub osobiście w dniu Konkursu 7 maja do godziny 15.45 do GOKSiR Mielnik ul. Zaszkolna 1
3. Korowaje będą oceniane w dniu 7 maja podczas Festiwalu Korowaja, przez niezależną, Komisję Konkursową wskazaną przez organizatora konkursu.
4. Werdykt komisji ogłoszony będzie podczas Festiwalu Korowaja w dniu 7 maja, wówczas nastąpi także wręczenie nagród.
§ 6.
1. Ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą:
– smak korowaja (5 pkt)
– wystrój korowaja zgodny z tradycją wypieku (4 pkt)
2. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega zmianom.

IV. Nagrody
§ 7.
1. Nagrodami w Konkursie są przedmioty będące wyposażeniem gospodarstwa domowego. Nagrodzone zostaną miejsca I-III w dwóch kat. ptk.II §4 ptk.2 regulamin oraz ustala się nagrodę – wyróżnienie w dwóch kat. ptk.II §4 ptk.2 regulaminu.
2. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz nie podlegają zamianie.
3. Nagrody dla osób nieobecnych w konkursie zostaną przesłane pocztą na koszt GOKSiR
lub dostarczone w inny sposób.
§ 8.
Komisja ustali listę uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz ogłosi powyższą listę zaraz po ustaleniu werdyktu. Uczestnicy zostaną dodatkowo zweryfikowani pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
§ 9.
Korowaje, które brały udział w konkursie, po ogłoszeniu wyników zostaną podzielone i rozczęstowane wśród publiczności.
§ 10.
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz swojego imienia i nazwiska, we wszelkich materiałach pokonkursowych oraz publikacjach prasowych.
2. Nagrodzone osoby zobowiązują się do udostępnienia swojego przepisu na prośbę Organizatora Konkursu, a tym samym zobowiązane są do udostępnienia swoich danych teleadresowych (wyłącznie do wiadomości GOKSiR).

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

 

Źródło / plakat: GOKSiR Mielnik

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama