Reklama

Budowa autostrady – komunikat z Warszawy – odcinek do Białej Podlaskiej do końca 2024 roku

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Rządowego Programu 100 obwodnic zawartych jest 20 kontraktów. Plan jest taki, by do końca 2025 r. wybudować ok. 100 km autostrad, 106 km dróg ekspresowych i 45 km obwodnic na Mazowszu. Inwestycje są realizowane w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektów budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie wybudowanie drogi. Na odcinkach o łącznej długości ok. 103 km prowadzone są roboty w terenie, a dla pozostałych ok. 150 km trwa projektowanie lub też oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

A2 Mińsk Mazowiecki – Biała Podlaska
Minionej zimy rozpoczęły się roboty w terenie na dwóch odcinkach A2 pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Obecnie Wykonawcy budują drogi serwisowe oraz odhumusowują trasę główną. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku środkowego odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Spodziewamy się otrzymania jej w połowie bieżącego roku. Zakończenie robót szacowane jest latem 2024 r.

Dla kolejnych czterech odcinków A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej w mazowieckim i lubelskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Szacujemy, że decyzje otrzymamy do końca tego roku. Zakończenie robót dla ponad 63 km A2 przewidziane zostało w drugiej połowie 2024 r.

S7 Napierki – Płońsk
Odcinek Napierki-Mława
W związku ze znaczącą poprawą pogody w pierwszej połowie marca br. wykonawca zwiększał systematycznie zaangażowanie w robotach, co pozwoliło na sprawne wejście w sezon budowalny. W okresie zimowym wykonawca realizował zakresy robót na jakie pozwalały warunki atmosferyczne, skupiając się głównie na obszarze obu MOP-ów, wygrodzeniach drogi, układaniu kanału technologicznego i odnawianiu oznakowania poziomego. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 76 proc.

Odcinek Mława-Strzegowo
Z uwagi na puszczenie ruchu po jezdniach trasy głównej w okresie zimowym wykonawca skupił się głównie na rozbiórce starego i budowie w jego miejsce nowego wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu DK7, ruch w tym miejscu odbywa się po obiekcie tymczasowym. Ponadto w tym okresie Wykonawca odnawiał oznakowanie poziome na jezdniach trasy głównej oraz realizował roboty wykończeniowe w zakresie, na jaki pozwalały warunki atmosferyczne. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 90 proc.

Odcinki: Strzegowo-Pieńki i Pieńki-Płońsk
Na obu odcinkach wykonawca w przerwie zimowej wykonywał montaż wypełnień ekranów akustycznych. Budowany był też kanał technologiczny i oświetlenie drogowe. Prowadzone też były prace na Obwodzie Utrzymania Drogi związane z ociepleniem magazynu soli, budową wagi, montażem ogrodzenia. Ponadto realizowane były prace wykończeniowe na budynkach MOP.
Na pierwszym odcinku zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 92 proc., a na drugim ok. 90 proc.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

S7 Płońsk – Czosnów
Budowa 35 kilometrów S7 została podzielona na trzy zadania, a umowy na realizację podpisaliśmy w 2020 r. Dla odcinka pomiędzy Modlinem a Czosnowem – 12 maja, dla zadania Załuski – Modlin – 9 lipca, a dla trzeciego odcinka Siedlin – Załuski – 30 września. Dla wszystkich odcinków Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Spodziewamy się otrzymania decyzji na przełomie II i III kwartału 2022 r., co umożliwi rozpoczęcie prac w terenie. Zakończenie robót dla odcinka najbliżej Warszawy przewidziane zostało na początku 2024 r., a dwa kolejne zakończą się wiosną 2025 r.

S7 Warszawa – Grójec
Realizację ponad 29 km trasy podzielono na trzy zadania.
Kierowcy korzystają już z odcinka od Tarczyna do początku obwodnicy Grójca.

Na pierwszym 6,6 km odcinku od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola zaawansowanie robót przekroczyło 91 proc. Na trasie głównej wykonywana jest nawierzchnia betonowa, humusowanie i roboty brukarskie. Ponadto montowane są bariery energochłonne. Na obiektach układana jest nawierzchnia na kapach chodnikowych oraz realizowane są prace brukarskie. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, elektroenergetyka i oświetlenie. Budowane są ekrany akustyczne. Trwają prace związane z budową Obwodu Drogowego. Zakończenie robót przewidziane jest w październiku 2022 r.

Na sąsiednim, prawie 15 km zadaniu na trasie głównej realizowane są nasypy, skarpowanie i wzmacniane jest podłoże Prowadzone są roboty związane z budową obiektów (skrzydła, pale, przyczółki). W ramach prowadzenia robót branżowych budowana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowywane są sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z zapisami umowy w październiku 2022 r. wykonawca ma zapewnić przejezdność ciągu głównego.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

S17 Warszawa Wschód (Zakręt) – Lubelska
W budowie jest trzypoziomowy węzeł u zbiegu DK2 i DK17 w Zakręcie. Łączna długość realizowanego odcinka to ok. 2,5 km. Węzeł Warszawa Wschód będzie umożliwiał relacje we wszystkich kierunkach. Na północ, w kierunku Marek (WOW), kierowcy będą mieli do dyspozycji odcinek drogi ekspresowej przebiegającej na poziomie +1. Kierunek Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Warszawa będzie przebiegał na poziomie -1 jako droga dwukierunkowa jednopasowa w każdą stronę. Na poziomie 0 budowane jest rondo, umożliwiające zjazd i wjazd na S17. Tam też ulokowane są przejścia podziemne dla pieszych oraz rowerzystów.

W marcu br. oddane do użytku zostały obiekty biegnące nad S17: kładka dla pieszych i wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej.
Realizowane są roboty mostowe związane z budową estakad, tunelu w ciągu DK2 oraz konstrukcji obiektów i murów oporowych w ciągu S17. W zakresie robót drogowych budowana jest konstrukcja jezdni głównej, układana nawierzchnia asfaltowa na drogach lokalnych. Prowadzone są również prace związane z przebudową DK2. Wzdłuż trasy powstają ekrany dźwiękochłonne. Prowadzone są prace branżowe związane z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, urządzeń melioracyjnych.
Zaawansowanie rzeczowe to ok. 78 proc.

W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, w których oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Dotyczą one np. długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz procesu uzgadniania i przebudowy kolizji uzbrojenia terenu. Termin może zostać przesunięty w sytuacji gdy Wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu Wykonawca a miały one wpływ na możliwości prowadzenia robót. Po ich rozpatrzeniu będzie można określić termin zakończenia umowy.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

S61 Podborze – Śniadowo
W styczniu 2020 r. podpisana została umowa na budowę ok. 19,5 km odcinka S61. Obecnie trwają prace ziemne, przebudowa kolizji oraz roboty przy fundamentach obiektów inżynierskich. Zakończenie robót przewidziane zostało w IV kwartale 2023 r.

Obwodnice
DK9 obwodnica Iłży
Zbliżamy się do zakończenia prac związanych z budową obwodnicy Iłży w ciągu DK9. Zaawansowanie rzeczowe sięga prawie 90 proc. Trwają prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, układana jest konstrukcja nawierzchni. Ponadto prowadzone są roboty związane z odwodnieniem trasy i przebudową urządzeń podziemnych. Pozostanie na koniec wykonanie oznakowania poziomego, montaż urządzeń BRD i nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2022 r.

DK50 obwodnica Kołbieli
W grudniu 2021 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę ponad 11-kilometrowej obwodnicy Kołbieli. Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2025 r.

DK61/57 obwodnica Pułtuska
Kontrakt na projekt i budowę około 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska zawarty został w czerwcu 2021 r. Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Zakończenie robót jest przewidziane w I kwartale 2025 r.

DK79 obwodnica Lipska
W grudniu 2020 r. podpisana została umowa na obwodnicę Lipska, z terminem jej zakończenia w II kwartale 2024 r. Obecnie Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do uzyskania decyzji ZRID.

fotorelacja w więcej Linku

materiał: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
tekst i zdjęcia: Małgorzata Tarnowska Główny Specjalista
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama