Reklama

Konstantynów: Nabór uczestników do projektu pn. „Strefa Aktywnego Seniora…”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza nabór uczestników do projektu "Strefa Aktywnego Seniora". 

Pełna nazwa projektu brzmi: „STREFA AKTYWNEGO SENIORA – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest:

Wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Konstantynów [GK] dla 60 (40K i 20M; w tym 4 os. z niepełnosprawnościami) osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. (typ proj. 3b-20K i 10M; 5 typ proj.- 21K i 10M) poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych (Klub Seniora) oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do 31.10.2023 r.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Konstantynów
  • masz ukończone 50 lat
  • osobą wykluczoną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobą z niepełnosprawnościami lub osobą niesamodzielną

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA !

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia:

– warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe, teatralne

– zajęcia sportowe i taneczne,

– spotkania kulturalne

– zajęcia z fizjoterapeutą,

– poradnictwo psychologiczne i prawne

– konsultacje prozdrowotne,

– wyjazdy integracyjno- edukacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie gdzie można pobrać formularz rekrutacyjny, który jest również dostępny na stronie internetowej www.gopskonstantynow.naszbip.pl oraz www.ugkonstantynow.pl. Stosowny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie,
  • wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów
  • Podpisane skany dokumentów wysłać pocztą e-mail na adres: [email protected] 

Nabór trwa do 15.04.2022 r.

O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji.

Lista dokumentów rekrutacyjnych dostępna pod >>> TYM <<< linkiem.  

 

Tekst / grafika: UG w Konstantynowie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama