Reklama

Radni pochylą się nad kwestią wywozu popiołu z terenu gm. Biała Podlaska

Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Biała Podlaska w dniu 4 lutego radny okręgu Perkowice Sebastian Gałązka podniósł kwestię częstotliwości odbioru popiołu. Jego zdaniem, terminy te winny być ujednolicone bez względu na gęstość zaludnienia miejscowości. Temat zostanie poddany pod dyskusję na najbliższym posiedzeniu komisji, jednak, jak stwierdza wójt Wiesław Panasiuk, obecna częstotliwość odbioru w zabudowie rozproszonej jest wystarczająca.

Radny Sebastian Gałązka odczytał apel w imieniu mieszkańców Dokudowa Pierwszego i Drugiego, Ogrodnik, Ortela Książęcego Pierwszego i Drugiego oraz Perkowic, wnioskując o ujednolicenie terminów odbioru popiołu na terenie samorządu i ustalenie dla wymienionych sołectw siedmiu wywozów w ciągu roku. Porównał niesprawiedliwą w jego opinii sytuację do miejscowości Czosnówka, Rakowiska, Terebela, Hola i Kaliłów. – Opłaty ponoszone za wywóz śmieci są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, bez względu na to, w której miejscowości mieszkają. Prawie dwukrotnie mniejsza częstotliwość odbioru popiołu wiąże się z uciążliwym jego składowaniem na posesjach, co utrudnia życie mieszkańcom – apelował radny Sebastian Gałązka posiłkując się petycją podpisaną ponad osiemdziesięcioma podpisami. Jednocześnie podał dwie drogi rozwiązania problemu, ujednolicenie częstotliwości wywozu lub obniżenie stawki za wywóz śmieci mieszkańcom, u których popiół jest odbierany rzadziej.

W odpowiedzi na jego głos włodarz zauważył, że sytuacja różnorodności częstotliwości odbioru popiołu wynika przede wszystkim z gęstością zaludnienia w różnych rejonach gminy. – Na styku gminy i miasta znajdują się osiedla mieszkaniowe i one rzeczywiście mają większy problem. Zapewniam jednak, że odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie jest dobrze zorganizowany i działa bez zarzutu. Frakcja popiołu przede wszystkim nie jest wymieniona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, a co za tym idzie, my nie mamy obowiązku jej odbioru. Jednak wprowadziliśmy odbiór popiołu, ponieważ jako gmina nie możemy zostawić naszych mieszkańców z nierozwiązanym problemem – odpowiada wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk. – Ustalona częstotliwość odbioru popiołu w miejscowościach typowo rolniczych cztery razy w roku oparta jest na doświadczeniu służb Gminnego Zakładu Komunalnego, co pozwala stwierdzić, że nie ma tam problemu z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców. Inaczej wygląda to w gęstej zabudowie.

Według dotychczasowego systemu odbioru popiołu na terenach gęsto zaludnionych, frakcja odbierana jest siedem razy w roku. – Przyjęliśmy uwagę radnego Gałązki i poddajemy ją analizie. Na najbliższym posiedzeniu właściwych komisji Rady Gminy postawimy ten temat do rozwiązania – zapewnia włodarz.

Rocznie z Gminy Biała Podlaska na składowisko odpadów do miasta wywożonych jest 560 ton popiołu. – Uważam, że odbiór popiołu raz w miesiącu w miejscowościach typowo rolniczych w zabudowie rozproszonej, kolonijnej, jest wystarczający – podsumowuje wójt Panasiuk.

 

materiał: Radio Biper / Gmina Biała Podlaska
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama