Reklama

Biała Podlaska: Dwupasmowa Janowska będzie dłuższa! Pojawi się też nowa turbina!

Urząd Miasta Biała Podlaska rozpoczął procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego: na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej". Co to oznacza? Oznacza to, że dwupasmowa trasa na Janowskiej zostanie przedłużona o dodatkowe 200 metrów. Tymczasowe rondo przebudowane zostanie na kolejne już w mieście rondo turbinowe. Rozwiązania zaproponowane w projekcie i zrealizowane podczas prac budowlanych mają też rozwiązać problem zalewania skrzyżowania Janowskiej i Sobieskiego podczas obfitych opadów.

Projektowana inwestycja obejmuje dostosowanie parametrów projektowanej przebudowy do istniejącego / przebudowywanego dalszego odcinka ul. Janowskiej od ul. Armii Krajowej do Al. Jana Pawła II. Przypomnijmy, że jest to klasa drogi G (głównej), droga wojewódzka nr 812, kategoria ruchu KR4 (do 1000 osi obliczeniowych na dobę na jeden pas ruchu).

Dwupasmówka
Nowe przedsięwzięcie dotyczyć będzie przebudowy ulicy Janowskiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego (rondo tymczasowe) do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (rondo Żołnierzy Wyklętych), na odcinku o długość ok. 210 mb o przekroju 2×2, wraz z drogą wewnętrzną stanowiącą dojazd do zabudowy wielorodzinnej i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych łącznie z miejscami dla niepełnosprawnych i zjazdami. Zjazdy do posesji zaprojektowane zostaną do każdej nieruchomości posiadającej wyłączny dostęp do drogi od strony projektowanego odcinka. Lokalizację każdego zjazdu zostanie uzgodniona z właścicielami nieruchomości.

Kolejne rondo turbinowe!
Projekt zawierać będzie również dokumentację na budowę ronda turbinowego z fizyczną separacją pasów na rondzie, na skrzyżowaniu ul. Janowskiej z ul. Jana III Sobieskiego z geometrią dostosowaną do ruchu ciągnika siodłowego z naczepą. Obecnie funkcjonuje tu rondo tymczasowe.

Koniec z podtopieniami na skrzyżowaniu?
Nowa dwupasmówka i rondo uzyska również nowy system sieci odwodnienia – w celu zaprojektowania nowego odwodnienia bazującego na występujących odcinkach kanalizacji deszczowej. Projekt nowego systemu odwodnienia ma zawierać koncepcję zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wody ze skrzyżowania Jana III Sobieskiego i ul. Janowskiej.

Do całości projektu dorzucona zostanie budowa i przebudowa chodników i ścieżki rowerowej nawiązujących do istniejącego układu w pozostałych odcinkach ul. Janowskiej (po stronie wschodniej prace te zostały wykonane).

Dodatkowo zaplanowano w projekcie budowę oświetlenia led, doświetlenie przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego w ciągu projektowanej drogi, budowę i przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu: sieci i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych.

Dokumentacja zawierać będzie również wykonanie projektu podziału nieruchomości, rozbudowę monitoringu istniejącego w ul. Janowskiej, wykonanie pomiarów natężenia ruchu, wykonanie mapy z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją, z informacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na wycinkę.

Nie zapomniano w wytycznych projektowych i o osobach niepełnosprawnych. Dokumentacja bowiem powinna uwzględniać potrzeby dostępności osób niepełnosprawnych w zakresie wymaganych miejsc parkingowych; dostosowania infrastruktury przejść dla pieszych do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się i widzeniu.

Miasto Biała Podlaska czeka obecnie na oferty na opracowanie dokumentacji. Termin nadsyłania ofert mija z dniem 28 lutego.
Przebudowa omawianego odcinka możliwa będzie nie wcześniej jak w roku 2023. Projektant uzyska bowiem, zgodnie z umową ponad 200 dni na wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Doliczając procedury związane z jej zatwierdzeniem i przyjęciem oraz czas potrzebny na rozpisanie przetargu budowlanego oraz wyniki tego przetargu, fizyczne prace drogowe nie rozpoczną się wcześniej jak w drugiej połowie 2023 roku.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
mapa: geoportal Miasta Biała Podlaska
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama