Reklama

Województwo: Realizacja programów polityki zdrowotnej – podsumowanie 2021 roku

Programy polityki zdrowotnej są jednymi z głównych instrumentów, które w istotny sposób wpływają na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców regionu. Samorząd Województwa Lubelskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców, od lat uczestniczy w kreowaniu regionalnej polityki zdrowotnej, finansuje szereg programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców województwa. Łącznie na ten cel przeznaczono z budżetu ponad 356 tysięcy zł.

Programy polityki zdrowotnej pozwalają mieszkańcom naszego regionu na szybsze zdiagnozowanie problemu oraz walkę z chorobą, co znacznie wpływa na poprawę ich kondycji zdrowotnej. Dlatego od lat stawiamy na profilaktykę – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Samorząd Województwa Lubelskiego w 2021 roku sfinansował programy polityki zdrowotnej w zakresie:

Profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim (dla dorosłych 65+) – 99 180,00 zł.

Koordynatorem programu na terenie województwa lubelskiego było Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o. o. W programie uczestniczyły przychodnie partnerskie POZ z terenu województwa, które zadeklarowały chęć przystąpienia do realizacji programu. Za cel postawiono sobie dotarcie z profilaktyką zakażeń pneumokoków do grupy docelowej, czyli populacji osób w wieku powyżej 65. roku życia, które nie były zaszczepione szczepionką przeciwko pneumokokom ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka. Łącznie umowa obejmowała nieodpłatne zaszczepienie 342 osób.

Zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy – 152 400,00 zł.

W programie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie wzięło udział 381 osób. W grupie badawczej znaleźli się pełnoletni mieszkańcy województwa (od 18 do 77 roku życia), u których na etapie badania lekarskiego został zidentyfikowany problem zdrowotny dotyczący zespołów bólowych kręgosłupa. W projekcie mogli brać udział wszyscy mieszkańcy województwa lubelskiego: bezrobotni, renciści, emeryci, studenci i osoby pracujące.
Na dolegliwości bólowe kręgosłupa podczas programu uskarżali się wszyscy uczestnicy. Potwierdza to szerokie rozpowszechnienie tego schorzenia w populacji. W przypadku ponad 76% uczestników przyczyną występowania bólu kręgosłupa były schorzenia somatyczne stwierdzone podczas kwalifikacyjnego badania lekarskiego. U blisko 24% osób ból nie miał podłoża somatycznego, co pozwoliło stwierdzić, że przyczyniły się do tego nieprawidłowe zachowania zdrowotne (siedzący tryb życia czy niewłaściwe zachowania w pracy, tj. nieznajomość zasad ergonomii itp.).

– Profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego – 105 417,00 zł.

Program został zrealizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, a swoimi działaniami obejmował populację pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego – zarówno pracujących, uczących się, jak i emerytów, rencistów czy bezrobotnych. Łącznie wzięły w nim udział 1802 osoby w wieku od 18 do 88 lat.

W ramach I etapu realizowano działania edukacyjne, które miały na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących nowotworów skóry (szczególnie czerniaka), czynników ryzyka (w tym promieniowania UV), niepokojących objawów i podkreślenia roli samoobserwacji. W II etapie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z badania dermatologicznego z dermatoskopową oceną znamion. W ramach badania każdy uczestnik miał wykonywaną dermatoskopię, tj. nieinwazyjne badanie mikroskopowe powierzchni skóry. W wyniku przeprowadzonych badań w 44 przypadkach zaistniało podejrzenie czerniaka (2,44%), u 10 osób zaistniało podejrzenie innych nowotworów złośliwych skóry, w tym raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego.

 

Podsumowanie

Programy profilaktyki zdrowotnej oraz działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia odniosły zamierzony skutek, ponieważ:
– wzbogaciły wiedzę prozdrowotną uczestników poprzez realizację w każdym programie działań edukacyjno-informacyjnych,
– działania przeprowadzane w ramach programów przyczyniły się do zwiększenia motywacji do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia jego uczestników, co przekłada się bezpośrednio na podniesienie jakości ich życia,
– wyłoniono z grupy uczestników osoby chore lub ze zwiększonym ryzykiem zachorowania.
Osoby biorące udział w programach, u których wykryto chorobę, zostały skierowane do dalszej diagnostyki i leczenia, co niejednokrotnie przyczyniło się do uratowania zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet życia.

Realizacja programów profilaktycznych została pozytywnie oceniona przez uczestników. Osoby te deklarowały, że zdobyta podczas realizacji programów wiedza i umiejętności zastosują w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Przeprowadzone działania znacząco zwiększyły ideę profilaktyki zdrowotnej, co w przyszłości powinno zwiększyć udział mieszkańców województwa w tego typu inicjatywach. Podejmowanie działań zdrowotnych o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i profilaktycznym to najlepsza inwestycja, która przynosi wymierne efekty zdrowotne i zachowuje dobrą jakość zdrowia mieszkańców Lubelskiego. Z finansowego punktu nakłady na profilaktykę i promocję zdrowia są bardziej efektywne niż koszty związane z leczeniem.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Remigiusz Małecki Rzecznik Prasowy KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama