Reklama

40. sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 25 lutego 2022
, godz. 12:00
XL Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku o godz. 12.00 w systemie hybrydowym (tradycyjnie + zdalnie) w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Pod obrady poddane zostaną uchwały dotyczące m.in.: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zmiany budżetu gminy na 2022 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na rozbudowę dróg powiatowych Nr 1006L i Nr 1007L, program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach poprzez zmianę siedziby szkoły.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski
b) zmiany budżetu gminy na 2022 rok
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na rozbudowę dróg powiatowych Nr 1006L i Nr 1007L
e) przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2022-2027
f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
g) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach poprzez zmianę siedziby szkoły.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst: Maria Szmytko sekretarz Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama