Reklama

Rossosz: Gmina ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Gmina Rossosz ogłosiła nabór na stanowisko asystenta rodziny, który będzie wspierał jedną z rodzin w kierunku poprawy jej życia i pomagał wykształcić niezbędne umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Kandydat na asystenta rodziny winien jest spełniać szereg wymaganych kryteriów uprawniających go i przystosowujących do udzielenia pomocy potrzebującej rodzinie, m.in. posiadać określone przepisami wykształcenie oraz stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań. Ponadto winien posiadać umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, radzenia sobie w różnych sytuacjach i podejmowania decyzji oraz umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych z dziećmi, psychologicznych;
d) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e) udzielanie pomocy w poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
f) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
g) udzielania wsparcia dzieciom, a w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
h) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
j) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
k) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
l) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
m) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i wymaganej dokumentacji:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny <<==>> LINK

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 22 lutego do godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rossoszu.

 

materiał: Urząd Gminy Rossosz
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama