Reklama

Międzyrzeccy radni uchwali trudny inwestycyjnie budżet na rok 2022

Jak podkreślał burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot, uchwalony na rok 2022 budżet miasta jest trudny i pełen wyzwań, a przede wszystkim dość napięty inwestycyjnie z racji realizowanej po raz pierwszy tak dużej inwestycji, jaką jest budowa wiaduktu.

W projekcie budżetu ujęto źródła dochodu, które zostały oszacowane na łączną kwotę 79.537.932,10 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 73.580.734 zł. Dochody majątkowe to 5.957.198,10 zł.

Zaplanowano również wydatki na łączną kwotę 86.804.932,10 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią 73.580.734 zł, natomiast majątkowe 13.224.198,10 zł. Wydatki te przeznaczone są na wykonywanie zadań zarówno własnych, obligatoryjnych jak i z zakresu administracji rządowej, a także zadań zrealizowanych na podstawie porozumień z innymi JST.

Z zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynika, że budżet zamknie się deficytem w wysokości 7.267.000 zł. 

Zaplanowano przychody o łącznej kwocie 9.187.000 zł oraz rozchody w wysokości 1.920.000 zł. Jak podkreśliła skarbnik miasta Barbara Łukaszuk, opracowany projekt uchwały budżetowej zachowuje zasadę równowagi budżetowej i zasadę roczności budżetu.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje rady miasta. Zyskał również pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Budżet jest trudny, czekają nas wyzwania, przede wszystkim związane z dość trudnym do oszacowania ubytkiem dochodów bieżących w zakresie przychodów z PIT-u i CIT-u w związku z wprowadzeniem programu „Polski Ład” – mówił burmistrz Zbigniew Kot. – Próbujemy być ostrożni w wydatkach i w swoich szacunkach dochodowych, ale jednocześnie zgodziliście się państwo na przyspieszenie inwestycyjne, przede wszystkim związane z tym, aby część środków przesunąć i umożliwić nam zrealizowanie projektu wiaduktowego. Nigdy tak dużej inwestycji nie realizowaliśmy, szacujemy ponad 30 milionów, ale musieliśmy oczywiście przesunąć swoje wydatki związane z pałacem, kinem itp. To znaczne koszty, w związku z tym ten budżet mocno inwestycyjnie napinamy, ale dzięki temu chyba jeden z największych problemów komunikacyjnych – wyzwanie najbliższych lat – będzie możliwy do zniwelowania. W ostatnim tygodniu odbyło się spotkanie z marszałkiem, z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, jak również z PKP. Wszystkie strony są bardzo zainteresowane i mam nadzieję, że wspólnymi siłami zrealizujemy ten budżet, jak również przyszłe – bardzo ambitne.

 

materiał: XL Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15 grudnia 2021 r.
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama