Reklama

Drelów: XVIII Sesja Rady Gminy (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 grudnia 2021
, godz. 10:00
29 grudnia o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Drelów. W porządku obrad m.in. uchwała budżetowa na rok 2022, ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Drelów oraz diet przysługujących radnym i sołtysom.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok,
b) uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
e) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Wiski”,
f) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Drelów,
g) zmieniająca uchwałę Nr II/4/2014 Rady Gminy Drelów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
h) zmian w budżecie Gminy na 2021 rok,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Budżet na 2022 rok:
– przedstawienie projektów uchwał:
– w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami,
– w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.
– opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– dyskusja
podjęcie uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
6. Ogłoszenia, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Drelów
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama