Reklama

Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów otrzymał tytuł Profesora Honorowego PSW w Białej Podlaskiej (galeria)

20 grudnia w auli PSW odbyło się XV uroczyste posiedzenia Senatu VI kadencji na którym uhonorowano tytułem Profesora Honorowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Profesora Sebastiana Skuzę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Tytuł Profesora Honorowego PSW nadawany jest osobom o wybitnych osiągnięciach naukowych lub społecznych. Na uroczystości obecni byli rektor prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk oraz członkowie Senatu i Rady uczelni. – Profesor Sebastian Skuza, jako odpowiedzialny za finanse dla nauki, udowodnił niejednokrotnie, że docenia nasze starania inwestycyjne, co obawiało się znacznym wsparciem finansowym dla naszej uczelni. Profesor zaraził nas przede wszystkim optymizmem, że się da. Za to panu profesorowi jesteśmy niebywale wdzięczni, za wyrozumiałość, za dostrzeżenie naszego zaangażowania na rzecz społeczności akademickiej – podkreślał w przemówieniu rektor uczelni Jerzy Nitychoruk.

– Jestem zaszczycony, że mogę być dzisiaj z państwem i przyjąć takie wyróżnienie. Jest to dla mnie wyróżnienie, że mogę tu być honorowym profesorem na takiej uczelni z takim patronem. W waszej działalności to mnie urzekło, że stawiacie cele, wiecie co jest potrzebne i że trzeba to zrealizować. Nie spoczywacie na laurach, są dalsze plany rozbudowy i rozszerzania kierunków – powiedział po odebraniu tytułu prof. Sebastian Skuza.

Uroczystość zwieńczyła część artystyczna podczas której wystąpił bialski Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy”. 

***

Notka biograficzna. 

Sebastian Skuza urodził się 8 kwietnia 1973 roku w Skarżysko-Kamiennej. W czerwcu 1997 roku ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i bankowość, uzyskując tytuł magistra udaną obroną pracy magisterskiej nt. Inwestycje w ochronie środowiska w gminach. W październiku 1998 roku podjął zaoczne studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, które z sukcesem ukończył w 2002 roku i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 2005 roku był stypendystą Joint Vienna Institute International Monetary Fund, podczas których uczestniczył w seminariach oraz warsztatach dotyczących instrumentów rynku finansowego.

W 2016 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego. Od 2018 roku posiada tytuł magistra prawa. Od lat związany jest z uczelniami wyższymi: Politechniką Łódzką, Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego czy też Krajową Szkołą Administracji Państwowej.
Od 2008 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jako Kierownik zarządza Katedrą Systemów Finansowych Gospodarki Wydziału Zarządzania. Od 2019 roku posiada tytuł profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku 2002 prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rynku finansowego oraz finansów publicznych.
W trakcie dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej był promotorem około trzystu prac licencjackich i magisterskich.

Jest aktywnie zaangażowany w organizację programów praktyk studenckich oraz staży absolwenckich dla studentów w renomowanych instytucjach związanych z rynkiem finansowym, z których skorzystało już łącznie kilkuset studentów.

Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów w roku 1997, gdzie przez 15 lat przeszedł ścieżkę kariery od Podreferendarza do Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Był członkiem wielu rad nadzorczych m.in. w latach 2006-2013 był członkiem Rady Giełdy, w 2007-2012 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. Z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego zasiadał w Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich.

W czerwcu 2017 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie i realizację budżetu państwa w częściach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, inwestycje związane z działalnością naukową, utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa, a także za dyscyplinę finansów publicznych. W czasie swojej pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego był członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz.
1 czerwca 2020 roku objął stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiada za budżet państwa i finanse samorządu terytorialnego. Na początku 2021 roku został powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – jest to drugi po Ministrze Finansów organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Jest autorem oraz współautorem około 160-170 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku kapitałowego, bankowości i stabilności finansowej.

Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych i branżowych. Jest recenzentem publikacji naukowych dla czasopism naukowych.

Zdjęcia: J. Sowa

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama