Reklama

42. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 23 grudnia 2021
, godz. 12:00
Informujemy, iż XLII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbędzie się w dniu 23 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Głównym punktem sesji będzie przyjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok. Wśród uchwał w programie sesji znajduje się też uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia Starosty. Zarząd Dróg Powiatowych, uchwałami Rady Powiatu, przekaże też w zarząd tymczasowy odcinku dróg przewidzianych do przebudowy w ramach inwestycji prowadzonych przez gminy: Tuczna, Piszczac i Sosnówka.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLI sesji.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Bialskiego na 2022 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i uzasadnieniem Zarządu;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok;
d) odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu;
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji;
f) debata nad projektem uchwały budżetowej;
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bialskiego na 2022 rok z autopoprawką Zarządu Powiatu.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie wieloletniej prognozy finansowej;
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2022 – 2041 z autopoprawką Zarządu Powiatu.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej;
b) rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej;
c) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2021 rok;
d) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2021 – 2032;
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością powiatu;
f) ustalenia wynagrodzenia Staroście Bialskiemu;
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2022 r.;
h) powierzenia Gminie Tuczna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na terenie Gminy Tuczna;
i) powierzenia Gminie Piszczac zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac i Nr 1051L Zalesie – Tuczna – Sławatycze położonymi na terenie Gminy Piszczac;
j) powierzenia Gminie Sosnówka zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka – Motwica i Nr 1093L Romanów – Motwica położonymi na terenie Gminy Sosnówka.
8. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
9. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że obrady będą transmitowane na żywo na platformie Youtube na kanale Powiatu Bialskiego:
https://www.youtube.com/channel/UCe5s9UiJj-XRAF4U44-3a3Q.

 

 

materiał: Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu / Katarzyna Żurek Biuro Rady Powiatu / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama