Reklama

BLGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. Termin składania wniosków: od 27.12.2021 r. do 14.01.2022 r. w godzinach od 8:30 do 15:30

2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.

3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej.

4. Forma wsparcia: Premia w wysokości 100 000,00 zł.

5. Zakres tematyczny oraz limit środków:
✓ Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej
,, Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”
,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: podejmowanie działalności gospodarczej” (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

6. Limit środków: 526 296,98 EUR co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 2 105 187,92 PLN.
Limit naboru ustalany jest w walucie EURO, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Lubelskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

7. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu,
c) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,
d) zgodność operacji z LSR Bialskopodlaskiej LGD,
e) zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

8. Kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się pod ogłoszeniem o naborze wniosków.

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów:
– wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajdują się w folderze pod ogłoszeniem o naborze wniosków: ,,Dokumenty aplikacyjne”
– Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz
– Procedura, Regulamin Rady znajdują się w zakładce ,, Dokumenty BLGD”

10. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
– w przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a znajdują się w Załączniku nr 1 do Wytycznych.

Tekst: Biuro BLGD

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama