Reklama

Gmina Biała Podlaska: Budżet 2022

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Biała Podlaska, radni uchwałą przyjmą budżet na 2022 rok. Szczegółowo przedstawimy finanse gminy podmiejskiej w materiale po sesji, dziś główne założenia i przedsięwzięcia które realizowane będą na terenie samorządu.

Dochody gminy planowane na przyszły rok zamykają się kwotą 68 mln 167 tys zł.
Wydatki przyszłego roku określone zostały w wysokości 76 mln 188 tys zł. W tym wydatki majątkowe – inwestycyjne w kwocie 19 mln 65 tys zł.
Deficyt w kwocie 8 mln 21 tys zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (5 mln 220 tys zł), wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek (3 mln 73 tys zł), oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia (168 tys zł).
Budżet Funduszu Sołeckiego w 2022 roku określono wartością 1 mln 25 tys zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022
11 mln 643 tys zł przeznacza się na dokumentacje i budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (Rakowiska, Wólka Plebańska, Woskrzenice Duże)
6 mln 4 tys zł projekty, budowy i remonty chodników, dróg, zjazdów (Cicibór Duży, Hrud, Husinka, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary, Wólka Plebańska, Łukowce, Terebela)
436 tys zł na projekt cyfryzacji Gminy Biała Podlaska
Razem, twarde projekty inwestycyjne w projekcie budżetu na 2022 rok mają wartość 18 mln 802 tys zł.

Fundusz Sołecki 2022 roku podzielony został na 41 sołectw.
W zależności od ilości mieszkańców do poszczególnych miejscowości trafi od ok. 12 tys zł (Surmacze) do prawie 48 i pół tysiąca zł (Rakowiska).
Wśród zadań w większości pojawiły się inwestycje w modernizację, remonty i doposażenie świetlic wiejskich. Dużo jest drobnych zadań remontowych i budowlanych lokalnych dróg i chodników. Zaplanowano budowę ogrodzeń terenów świetlic i doposażenie placów zabaw. Pieniądze przeznacza się też na projekty i budowę oświetlenia. W Sławacinku Starym i Woskrzenicach Dużych prowadzone będą prace związane z modernizacją i budową boisk sportowych.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcie: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama