Reklama

Międzyrzec Podlaski: Promesy Polskiego Ładu z rąk Jacka Sasina (film) (galeria)

29 listopada w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się wręczenie promes Rządowego Funduszu Polski Ład dla przedstawicieli samorządów Powiatu Bialskiego. Promesy inwestycyjne i symboliczne czeki przekazał wiceprezes Rady Ministrów i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład samorządy powiatu bialskiego otrzymają ponad 170 mln zł dofinansowania m.in. na przebudowę dróg gminnych i mostów, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowę placówek opiekuńczych i mieszkań komunalnych.

Z rąk wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina promesy i czeki odebrali przedstawiciele Powiatu Bialskiego, miast Biała Podlaska, Terespol i Międzyrzec Podlaski oraz gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie. W spotkaniu uczestniczyli poseł Marcin Duszek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk. – Wręczamy dziś promesy w związku z decyzjami, które zapadły w ostatnim czasie w ramach programu Polski Ład będącego wsparciem samorządów w całej Polsce w zakresie realizacji inwestycji strategicznych podnoszących poziom życia mieszkańców i wspierających postęp cywilizacyjny – mówił wiceprezes Jacek Sasin. – Na teren największego powiatu województwa lubelskiego wpłynęła rekordowa suma środków. Cieszymy się, że te środki, tak wyczekiwane przez samorządy, wpłynęły dla każdego z nich, że będą użytkowane w przeciągu dwóch lat i przyniosą korzyść. Te pieniądze zostaną tu wydane i tu zostaną – podkreślił Robert Gmitruczuk. – Dodatkowo dostaliśmy potwierdzenie ministra infrastruktury, że środki w wysokości 3 mln złotych, o które zabiegaliśmy na ulicę Sidorską w Białej Podlaskiej w jej najbardziej niebezpiecznym odcinku zwanym jako zakręt śmierci, pozwolą zrealizować plany. 

Spotkanie odbyło się w Międzyrzecu Podlaskim w gościnnych urzędowych progach. – To spotkanie udowadnia, że dzięki dobrym decyzjom rządu możemy być razem w naszym mieście i rozmawiać o naszych planach. Tylko zły gospodarz zadowala się tym, co już ma, musimy ciągle myśleć o tym, co przed nami. W każdej gminie są inne problemy, ale są też takie, które nas łączą – zauważył zastępca burmistrza Paweł Łysańczuk. Do miasta trafia 19 mln złotych, które zostaną przeznaczone na budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 2 Terespol-Warszawa w ciągu zaplanowanej wschodniej obwodnicy. – Ta obwodnica usprawni i udrożni poruszanie się między częściami miasta. Nasz wniosek to dopiero początek, ale też dobry sygnał dla władz wojewódzkich w kierunku podjęcia skutecznych działań i budowy obwodnicy w całości. Obecnie miasto skupi się na budowie wiaduktu i infrastruktury uzupełniającej, która pozwoli z niego korzystać. Przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, realizacja zaplanowana jest na lata 2022-2023.

Do miasta Biała Podlaska trafią środki w wysokości 13.062.500 zł, które pozwolą zrealizować plan budowy i przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku skrzyżowania z ulicą Pileckiego do skrzyżowania z ulicą Francuską. Będzie to niemal kilometr arterii. – To długo oczekiwana budowa przez mieszkańców północnej części miasta – zauważa zastępca prezydenta Białej Podlaskiej Maciej Buczyński

Każda z gmin Powiatu Bialskiego otrzymała dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. Gmina Biała Podlaska przeznaczy 7,6 mln zł na budowę wodociągu z ujęciem w mieście do Wólki Plebańskiej oraz budowę dróg gminnych. – Ten zastrzyk pieniędzy pozwoli nam na realizację marzeń mieszkańców tych miejscowości, gdzie one trafią – mówił wójt Wiesław Panasiuk.

Gmina Drelów w ramach 9,5 mln planuje połowę kwoty wydać już w 2022 r. W czterech miejscowościach będą wykonane drogi pozwalające usprawnić komunikację. Niemal 3-kilometrowa ul. Nowa w Drelowie urośnie do rangi obwodnicy centrum gminnej miejscowości. Podobnie usprawni komunikację i dostęp do ujęcia wody kilometrowa droga w Szóstce, w realizacji której, jak wyjaśnia wójt Piotr Kazimierski, niezbędny jest wykup lub nieodpłatne pozyskanie małej części prywatnego gruntu. W Dołdze zaplanowana jest budowa drogi, przy której mieszka około 100 osób, ostatnia budowa obejmie drogę w Kwasówce łączącą trasę powiatową z wojewódzką.  – Jeśli ktoś mnie zapyta, czy ten podział był sprawiedliwy, to powiem, ze tak, ponieważ Gmina dostała bardzo znaczne środki jak na swoje możliwości, które nie są zbyt duże z racji ostatnich trudności – podkreśla włodarz.

11,4 mln zł to środki, które umożliwią Gminie Janów budowę oczyszczalni ścieków. – Janów wciąż się rozwija i potrzebujemy mocy przerobowych, które zapewnią nam właściwe funkcjonowanie. Te środki pokryją inwestycję w 95%, więc nasz wkład własny jest na tyle nieduży, że będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję w ciągu dwóch lat – zapewnia wójt Leszek Chwedczuk.  

Większość kwoty 11.150.000 zł Gmina Kodeń planuje przeznaczyć na infrastrukturę drogową. Środki pozwolą również dokończyć remont stermomodernizowanej Placencji, części założenia pałacowego, w której pozostały do wykonania stolarka, podłogi, wystrój i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Nastąpi również remont Centrum Kultury, z którego biblioteka zostanie przeniesiona do wyremontowanego budynku przedszkola. – Zostanie dokończona droga w Elżbiecinie, droga Olszanki-Leniuszki i ul. Spółdzielcza w Kodniu. To ważna ulica, chcemy doprowadzić ścieżkę rowerową z obwodnicy Polnej do Sanktuarium, w planach również parkingi przy bazarze – wyjaśnia wójt Jerzy Troć.

Do Gminy Konstantynów trafi 8.645.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Konstantynowie i Zakanalu. – Radość jest również po stronie władzy, ale głównie będą się tą inwestycją cieszyć mieszkańcy, którzy z niej skorzystają – zauważa wójt Romuald Murawski.

Znaczne środki przypadły w udziale Gminie Międzyrzec Podlaski, która kwotę 10.735.000 zł planuje przeznaczyć na niemal 12 km dróg gminnych oraz budowę i remont dwóch mostów. – W związku z tym wszystkim w Gminie będzie się lepiej żyło i poruszało. To bardzo duże pieniądze na jej rozwój – podkreśla wójt Krzysztof Adamowicz.

7,6 mln złotych trafi do Gminy Piszczac, która przeznaczy je na dwie drogi powiatowe. – Ogólna kwota inwestycji to 8 mln zł, obejmie drogę od Ortela Królewskiego w kierunku Piszczaca prawie do skrętu na Zalutyń, drogę od Piszczaca w kierunku Tucznej – przybliża plany zastępca wójta Bogusław Korzeniewski.

Na złożone trzy projekty Gmina Rokitno otrzymała trzy dofinansowania na łączną kwotę 5.735.000 zł. – To inwestycje bardzo ważne dla naszej Gminy. To rozbudowa szkoły i budowa przedszkola w Rokitnie, budowa wodociągu w Cieleśnicy, Hołodnicy i Klonowicy Dużej oraz budowa drogi w Zaczopkach – wymienia wójt Jacek Szewczuk.

Znaczne wsparcie pozwoli zrealizować dwie ważne inwestycje dla mieszkańców Gminy Rossosz. – Na terenie Gminy powstaną mieszkania komunalne, zostanie także poprawiona infrastruktura drogowa z łączną kwotą dofinansowania 9.850.000 zł – wyjaśnia wójt Kazimierz Weremkowicz

8.465.000 zł na dwa projekty trafi do Gminy Sławatycze. – Pierwszy projekt to budowa od podstaw nowej strażnicy OSP Sławatycze, solidna inwestycja za ponad 5 mln zł z milionowym wkładem własnym Gminy. Powstaną trzy przejezdne garaże, zaplecze techniczne, sala konferencyjna. To będzie solidne wsparcie dla strażaków. Drugi projekt to przebudowa ok. 3,5 km drogi powiatowej w miejscowości Nowosiółki. Inwestycja warta 5 mln zł została dofinansowana kwotą 4,5 mln zł – przybliża szczegóły wójt Arkadiusz Misztal.

9.975.000 zł o ogromny zastrzyk gotówki dla Gminy Sosnówka z niewielkim budżetem własnym. – Dzięki temu dokończymy remont drogi powiatowej pomiędzy Romanowem a Rozwadówką, a 5 mln przeznaczamy na remont dróg gminnych o łącznej długości około 14-15 km – opowiada o planowanych inwestycjach wójt Marcin Babkiewicz.

Do Gminy Terespol trafia 8.230.040 zł. – W tym momencie dokończymy infrastrukturę nowego centrum gminy, uzbroimy swoje działki wokół urzędu, by w trudnych czasach móc je kolejno sprzedawać i mieć środki na kolejne programy regionalne. To przyspiesza nam nasze prace i zgadzam się z premierem, że dotąd takich pieniędzy nie było. Cieszę się, że jest to większe równoważenie rozwoju niż obserwowaliśmy to przez ostatnie 30 lat – zauważa wójt Krzysztof Iwaniuk

Również znaczne wsparcie otrzymało miasto Terespol. – Dzięki decyzji rządu otrzymaliśmy 10,3 mln zł na trzy inwestycje: dwie drogi, budowa i przebudowa ul. Orzeszkowej i Łąkowej oraz za kwotę 6 mln zł dokanalizowanie miasta Terespol. To praca na dwa lata, a po zakończonej inwestycji miasto będzie objęte kanalizacją sanitarną w 100% – przybliża szczegóły burmistrz Jacek Danieluk

Trzy wnioski złożyła Gmina Tuczna, dwa z nich dotyczyły drogi powiatowej, jeden – dróg gminnych. – Otrzymaliśmy dofinansowanie na jeden wniosek w kwocie 7,6 mln zł, na którym najbardziej mi zależało. Jest to kontynuacja modernizacji drogi powiatowej od Sławatycz w kierunku Piszczaca. Projekt kilka lat temu został częściowo wykonany w ramach naboru programu Polska-Białoruś-Ukraina, więc dalsza dobudowa jest najważniejsza dla naszych mieszkańców. Jako Gmina zabezpieczamy 5%, na przyszły rok mamy ponad 8 mln, za które przebudujemy 5,5 km drogi w kierunku Dąbrowica Duża. Będzie to odcinek włączający się do zakończonego wcześniej projektu na moście na rzece Grabar w okolicy Międzylesia. Inwestycja obejmie przebudowę chodników i skrzyżowania przy kościele – wyjaśnia wójt Zygmunt Litwiniuk. Jak dodaje, projekt ten wpisuje się w partnerstwo między gminami, ponieważ na jeden z odcinków tej samej drogi otrzymała dofinansowanie Gmina Piszczac. Inwestycje pozwolą stopniowo łączyć oba tereny samorządów. – Mam nadzieję, że przy następnym rozdaniu obie gminy się połączą drogą na miarę XXI wieku. Przygotowywana dokumentacja zakłada budowę ścieżki rowerowej, więc będzie można podziwiać uroki gmin na rowerach.

Na potrzebne i ważne zadanie wsparcie kwotą 4.987. 500 zł dostała Gmina Wisznice. – Zastanawialiśmy się, skąd pozyskać środki na modernizację mostu na Zielawie i te pieniądze rozwiązują nam sytuację. Jest to most w centrum Wisznic, między Wisznicami a Wygodą. Po obecnym mogą jeździć samochody ciężarowe do 8 ton, a na Wygodzie mamy straż pożarną, której samochody są cięższe. W sytuacjach awaryjnych muszą jeździć tym mostem. Druga inwestycja to droga Horodyszcze-Łyniew, która jest w połowie wykonana. Ale w jej ważnym miejscu, a droga prowadzi do cmentarza, jest w złym stanie i brak jej modernizacji. Jeden z kamieni spadł nam więc z serca – zauważa wójt Piotr Dragan

1,8 mln zł trafia do Gminy Zalesie, której znaczne tereny nadają się pod cele rekreacyjne. – Położenie w bliskiej odległości od Białej Podlaskiej również temu sprzyja. Chcielibyśmy utworzyć ciąg turystyczny: kładkę od zabytkowego kościoła  Horbowie do Koczukówki, gdzie jest gospodarstwo agroturystyczne. Krzna jest ciekawym szlakiem kajakowym i obecnie budujemy przystań kajakową w Nowosiółkach. Dobudowywane są także ścieżki rowerowe. Po dobudowaniu kładki pieszo-rowerowej otrzymamy bardzo atrakcyjną część turystyczno-rekreacyjną. Realizację planujemy na przyszły rok i mamy nadzieję, że nie pojawią się żadne trudności, których dziś nie da się przewidzieć – stwierdza wójt Jan Sikora.

Te promesy są dla nas zaczynkiem do jeszcze lepszej i bardziej aktywnej działalności. 95% dofinansowania niektórych inwestycji to coś, co się jeszcze w historii nie zdarzyło. Część dotacji to w niektórych przypadkach więcej niż połowa budżetu niektórych gmin. To niezmiernie ważne, byśmy wspólną pracą potrafili skorzystać z tego programu. To dla nas szansa, której nie możemy zmarnować – zauważył wicestarosta bialski Janusz Skólimowski. Sam Powiat Bialski otrzymał w ramach Polskiego Ładu 9.450.000 zł z przeznaczeniem na halę sportową w Janowie Podlaskim. – Spodziewaliśmy się więcej, ale musieliśmy się liczyć z określonymi procedurami składania wniosków i ich konsekwencjami. Mam nadzieję, że następnym razem zrobimy to tak, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy najbardziej docenionym samorządem. Dzięki tym pieniądzom i obietnicom, które się spełniają, niemożliwe staje się faktem. 

 

 

 

materiał: Radio Biper Międzyrzec Podlaski
tekst i opracowanie: Anna Ostapiuk
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
film: Małgorzata Mieńko

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama