Reklama

Powiat: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców Powiatu Bialskiego poprzez efektywne wykorzystanie aktywności społecznej radni podjęli uchwałę w sprawie Programu Współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022. Na realizację Programu przeznaczono środki w wysokości 1.107.440 zł

Wśród celów szczegółowych Programu Współpracy znajdują się:
– wspieranie i umacnianie aktywności społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Powiatu Bialskiego,
– zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie Bialskim oraz integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
– umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd oraz uzupełnienie działań samorządu w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe,

Obszary objęte współpracą:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe.
2. Wspieranie i upowszechnianie sportu.
3. Turystyka i krajoznawstwo.
4. Edukacja, oświata i wychowanie.
5. Promocja i ochrona zdrowia.
6. Pomoc społeczna.
7. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja oraz edukacja
prawna.
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.

Na realizację Programu planuje się przeznaczyć 1 107 440 zł, z tego na zadania publiczne w obszarach:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 72 000 zł, w tym 60 000 zł w formie dotacji,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 97 400 zł, w tym 60 000 zł w formie dotacji,
3) turystyka i krajoznawstwo – 9 000 zł, w tym 4 000 zł w formie dotacji i 5 000 zł składka członkowska w lokalnej organizacji turystycznej,
4) edukacja, oświata i wychowanie – 2 000 zł,
5) promocja i ochrona zdrowia- 3 000 zł,
6) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja oraz edukacja prawna 128 040 zł w formie dotacji,
7) pomoc społeczna – ok. 46 000 zł w formie dotacji,
8) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – ok. 650 000 zł w formie dotacji.
9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – 100 000 zł – środki Funduszu Pracy.

Uchwałę w sprawie Programu Współpracy podjęto podczas XLI Sesji Rady Powiatu Bialskiego w dniu 30 listopada.

 

materiał: XLI Sesja Rady Powiatu Bialskiego/Uchwała dot. Programu Współpracy
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama