Reklama

Bibliotekarze szkolili się w ramach projektu „Kreatywni(e) w Bibliotece”

Jednym z wielu zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej jest dbałość o podnoszenie kompetencji kadry pracującej w bibliotekach publicznych miasta Biała Podlaska i z racji pełnienia funkcji powiatowych, także w podległych merytorycznie bibliotekach powiatu bialskiego.

W tym celu przygotowano i zrealizowano cykl szkoleń, zgodnie z zapotrzebowaniem zdiagnozowanym za pomocą ankiety. Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw spowodowane rozwojem technologii wymuszają na instytucjach kultury permanentną pracę nad usprawnianiem organizacji pracy, dostosowaniem oferty oraz szukaniem nowych rozwiązań w dotarciu do poszczególnych grup odbiorców. Ważnym aspektem było także zadbanie o bezpieczeństwo uczestników szkoleń oraz zaprezentowanie sposobów łączenia rzeczywistości ze światem wirtualnym tak aby dobrze funkcjonować w trudnej sytuacji pandemicznej.

Zaproponowano bibliotekarzom cztery dwudniowe szkolenia w formie online i jedno w formie stacjonarnego warsztatu.

Cykl spotkań został zainaugurowany został 13 maja 2021 r. przez prezydenta miasta Michała Litwiniuka, dr. Paweła Borka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, dr Barbarę Kociubińską-Kozę, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Pierwsze spotkanie pt. ”Rozwijanie kreatywności u dzieci. Jak zorganizować ciekawe i angażujące zajęcia wspierające rozwój wyobraźni” miało na celu wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy w rozbudzaniu zachowań kreatywnych u najmłodszych. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się Paulina Nędzi, bibliotekarka pracująca z dziećmi, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas pięciogodzinnego szkolenia pt. „Genial.ly dla bibliotekarzy – warsztat praktyczny z tworzenia prezentacji”, 14-15 czerwca 2021 r., bibliotekarze poznali tajniki Genial.ly, narzędzia, które może być z powodzeniem wykorzystywane do promocji książki i działań bibliotecznych, sprawdzającego się zwłaszcza w dotarciu do młodych czytelników. Pod czujnym okiem trenera Pana Łukasza Brauna, specjalisty w dziedzinie marketingu cyfrowego oraz wdrażania nowych technologii i narzędzi komunikacji w instytucjach kultury, marketing menedżera w Good Books, założyli swoje konta w aplikacji, poznawali jej możliwości i tworzyli pierwsze prezentacje.

W trakcie kolejnego szkolenia pt. „Biblioteka hybrydowa”, 28-29 czerwca 2021 r., uczestnicy poznali jeszcze więcej nowoczesnych narzędzi i aplikacji, a także proste sposoby łączenia rzeczywistości on-line i offline w działaniach promocyjnych, w komunikacji i usprawnianiu codziennego warsztatu pracy bibliotekarzy. Trener – Marcin Skrabka, specjalista w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania jej kadr – wskazał jak ważna jest współpraca różnych podmiotów w docieraniu do potencjalnych użytkowników.

Ważną i bardzo potrzebną formą wymiany doświadczeń i integracji pracowników bibliotek okazało się szkolenie stacjonarne, które zorganizowano 17 września 2021r. w Multicentrum w Białej Podlaskiej.
Był to „Warsztat kreatywności – czyli jak wykorzystać oczywiste przedmioty w nieoczywistych rolach”. Poprowadził je Michał Szczypek – etnolog i antropolog, pomysłodawca i kreatywny menedżer wielu projektów kulturalnych.
Podczas szkolenia uczestnicy poznali różne sposoby kreatywnego wykorzystania otaczających nas przedmiotów a także łatwe a zarazem ciekawe sposoby eksponowania treści.
Część praktyczna warsztatu pokazała, że bibliotekarze są bardzo kreatywną grupą zawodową i wykonanie poszczególnych zadań nie sprawiło im wiele trudności.

Uczestnicy otrzymali zestawy promocyjne – torby bawełniane i notesy z logotypami: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Good Books, Miejskiej Biblioteki Publicznej, projektu „Kreatywni(e) w Bibliotece” oraz zapisem o dofinasowaniu ze Środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W tematach szkoleń nie mogło zabraknąć zagadnień dotyczących organizowania działań skierowanych do bardzo różnorodnej i wdzięcznej grupy odbiorców jaką są seniorzy.
„Skuteczna organizacja wydarzeń bibliotecznych dla seniorów od A do Z” to temat ostatniego szkolenia projektowego, które odbyło się w formule on-line 29 i 30 września 2021 r.
Poprowadziła je Magdalena Klimczak, animatorka i realizatorka wielu inicjatyw skierowanych do seniorów, zarządzająca Miejską Biblioteką Publiczną w Szczawnie-Zdroju
Trenerka wskazała na tak ważne aspekty pracy bibliotek w środowiskach lokalnych, jak rozwój publiczności, rozpoznanie grupy docelowej, a w szczególności możliwości i potrzeby seniorów. Zaprezentowała ciekawe przykłady działań dla seniorów i z seniorami, a także strony internetowe, na których można znaleźć źródła inspiracji, pomoce oraz przydatne materiały.
W części praktycznej uczestnicy zapoznawali się z organizowaniem wydarzeń, począwszy od tworzenia planu działania, poprzez dotarcie z informacją, marketing kulturalny, pomysły, realizację, po bariery komunikacyjne.

Projekt „Kreatywni(e) w Bibliotece” został przygotowany przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Na jego realizację pozyskano dofinasowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 15 tys. zł w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”, koordynowanego przez Instytut Książki.
Do współpracy zaproszono głównego organizatora instytucji – Urząd Miasta Biała Podlaska oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Szkolenie prowadzili trenerzy Good Books, inicjatywy skupiającej edukatorów zajmujących się podnoszeniem kompetencji bibliotekarzy, wydawców, księgarzy i nauczycieli.

Partnerzy medialni to „Gościniec Bialski”, „Podlasianin” oraz portale internetowe: www.bialapodlaska.pl, www.powiatbialski.eu, www.radiobiper.info

Projekt objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Michała Litwiniuka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Zrzut ekranu. W centralnej części slajd z rodzajami spotkań offline i online; z prawej strony – prowadzący szkolenie Marcin Skrabka z Good Books.
Zrzut ekranu. W centralnej części slajd z rodzajami spotkań offline i online; z prawej strony – prowadzący szkolenie Marcin Skrabka z Good Books.
Zdjęcie ekranu. Widoczni: Marcin Skrabka z Good Books, dr Paweł Borek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Prezydent Miasta Biała Podlaska – Michał Litwiniuk, Barbara Kociubińska-Koza – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
Zdjęcie ekranu. Widoczni: Marcin Skrabka z Good Books, dr Paweł Borek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Prezydent Miasta Biała Podlaska – Michał Litwiniuk, Barbara Kociubińska-Koza – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
Inauguracja szkoleń projektowych on-line. Zdjęcie ekranu. Widoczni Marcin Skrabka z Good Books, dr Paweł Borek – dyrektor Biblioteki, Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, Barbara Kociubińska-Koza – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, trenerka Paulina Nędzi.
Inauguracja szkoleń projektowych on-line. Zdjęcie ekranu. Widoczni Marcin Skrabka z Good Books, dr Paweł Borek – dyrektor Biblioteki, Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, Barbara Kociubińska-Koza – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, trenerka Paulina Nędzi.
Zdjęcie ekranu. Z lewej temat szkolenia, logo projektu, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta, Starostwa Powiatowego, Biblioteki, Good Books; z prawej instruktorki, trenerka, dyrektor Biblioteki
Zdjęcie ekranu. Z lewej temat szkolenia, logo projektu, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta, Starostwa Powiatowego, Biblioteki, Good Books; z prawej instruktorki, trenerka, dyrektor Biblioteki
Zdjęcie ekranu. W oknie od lewej widoczny tytuł szkolenia, poniżej logotypy projektu, Patronatu, Ministerstwa, Starostwa, Biblioteki, Good Books i zapis o dofinasowaniu. Po prawej instruktorki Miejskiej Biblioteki Publicznej i trener Łukasz Braun.
Zdjęcie ekranu. W oknie od lewej widoczny tytuł szkolenia, poniżej logotypy projektu, Patronatu, Ministerstwa, Starostwa, Biblioteki, Good Books i zapis o dofinansowaniu. Po prawej instruktorki Miejskiej Biblioteki Publicznej i trener Łukasz Braun.
Zdjęcie ekranu. Okno logowania do aplikacji Genially. Po prawej trener Łukasz Braun.
Zdjęcie ekranu. Okno logowania do aplikacji Genially. Po prawej trener Łukasz Braun.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wręcza certyfikat udziału w szkoleniu jednej z bibliotekarek. W tle slajd z nazwą szkolenia, logotypami i zapisem o dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wręcza certyfikat udziału w szkoleniu jednej z bibliotekarek. W tle slajd z nazwą szkolenia, logotypami i zapisem o dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wręcza certyfikat udziału w szkoleniu jednej z bibliotekarek. W tle slajd z nazwą szkolenia, logotypami i zapisem o dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wręcza certyfikat udziału w szkoleniu jednej z bibliotekarek. W tle slajd z nazwą szkolenia, logotypami i zapisem o dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Zrzut ekranu. W centralnej części logotypy: projektu, Biblioteki, Honorowego Patronatu, Starostwa, Good Books, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zapis o dofinansowaniu; z prawej – prowadzący i uczestnicy szkolenia.
Zrzut ekranu. W centralnej części logotypy: projektu, Biblioteki, Honorowego Patronatu, Starostwa, Good Books, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zapis o dofinansowaniu; z prawej – prowadzący i uczestnicy szkolenia.
Zdjęcie ekranu. Z lewej prezentowana strona internetowa Departamentu Polityki Senioralnej z informacją o Ogólnopolskich Senioraliach 2021. Z prawej strony trenerka Good Books.
Zdjęcie ekranu. Z lewej prezentowana strona internetowa Departamentu Polityki Senioralnej z informacją o Ogólnopolskich Senioraliach 2021. Z prawej strony trenerka Good Books.
Zdjęcie ekranu. Z lewej temat szkolenia, logo projektu, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, organizatora, współorganizatorów i zapisem o dofinansowaniu. Z prawej pracownica Good Books, trenerka, instruktorki i dyrektor Biblioteki.
Zdjęcie ekranu. Z lewej temat szkolenia, logo projektu, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, organizatora, współorganizatorów i zapisem o dofinansowaniu. Z prawej pracownica Good Books, trenerka, instruktorki i dyrektor Biblioteki.

 

materiał: Miejska Biblioteka Publiczna
tekst i zdjęcia: Ewa Filipiuk główny specjalista ds. promocji Miejska Biblioteka Publiczna
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama