Reklama

Zjazd Zarządu Gminnego OSP w Drelowie (film) (galeria)

18 września odbył się XII Zjazd Zarządu Gminnego OSP w Drelowie, na którym wybrano nowe władze na kolejne 5 lat. Spotkanie było również okazją do wręczenia ustanowionego w tym roku honorowego tytułu „Strażak Roku” oraz podsumowania minionej kadencji.

Zjazd rozpoczął uroczysty apel przed budynkiem strażnicy OSP w Drelowie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków. Spotkanie rozpoczął prezes zarządu Oddziału Gminnego OSP Piotr Kazimierski. – To czas na podsumowanie działalności dotychczasowych władz i wybór nowych, podjęcie uchwał programowych, wymianę doświadczeń i nakreślenie kierunków na przyszłość – mówił prezes Piotr Kazimierski. Jak natomiast podkreślił prowadzący spotkanie komendant gminny OSP dh Adam Bahonko, postawione sobie dotychczasowe cele na lata 2016-2020 zostały zrealizowane w całości. – Prace zostały wykonane w stopniu wyróżniającym. W ostatnich pięciu latach podjęto duży wysiłek w zakresie zakupu specjalistycznego sprzętu i umundurowania oraz pozyskiwania wyposażenia do remiz strażackich. Położyliśmy duży nacisk na szkolenia strażaków. Samorząd przeznaczył w tym czasie ponad 2.480.000 zł na jednostki OSP. Dzięki dofinansowaniu MSWiA, PSP, Funduszu Składkowego KRUS w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, dotacjom od starosty bialskiego, Urzędu Pracy, Nadleśnictwa Międzyrzec, Banku Spółdzielczego oraz pomocy sponsorów przeprowadzono szereg modernizacji, szkoleń i działań o charakterze społecznym – wymieniał komendant Adam Bahonko.

Komendant gminny przypomniał wszelkie inicjatywy podjęte w ostatnich pięciu latach, których lista okazała się być imponująca. – To nie żadna propaganda, ale rzeczywisty obraz waszej działalności i zaangażowania. Nie wyobrażam sobie jako wójt funkcjonowania samorządu bez strażaków. To również wasza satysfakcja, gdy czujecie, że ta gmina i to co robicie jest wasze. Nie dla splendoru czy chorej idei, tylko przede wszystkim dla waszych sołectw. Bez was nie byłoby tak ogarniętych sołectw, domów ludowych, strażnic i zabezpieczonych imprez masowych. To jest moje osobiste zwycięstwo, że nie daliście się podporządkować ani partiom politycznym, ani opcjom, które się zmieniają, tylko tkwicie w tym, co być powinno – zaznaczył Kazimierski, który został wybrany na prezesa zarządu na kolejną kadencję. Wraz z nim w zarządzie znaleźli się wiceprezesi Tomasz Bieniek, Zbigniew Grądkowski i Zbigniew Szabaciuk, komendant Adam Bahonko, sekretarz Marek Jóźwik, skarbnik Agata Filipiuk, a także członkowie reprezentujący poszczególne jednostki.

W trakcie zjazdu podjęto uchwałę, na mocy której począwszy od roku 2021 w każdych kolejnych latach wręczany będzie tytuł Strażaka Roku. Za miniony rok tytułem tym uhonorowano dwóch wyróżniających się na tle jednostek swoim zaangażowaniem i aktywną działalnością na wielu płaszczyznach ochotniczej posługi strażaków. Statuetki Strażak Roku 2020 odebrali, określeni jako inspiratorzy, za którymi podążali inni, prezes OSP w Żerocinie Tomasz Bieniek i skarbnik OSP Szachy Michał Dzięcioł.

Dodatkowo wyróżnienia za swoją działalność odebrali Zygmunt Szabaciuk, Mirosław Daciuk, Marek Jóźwik i Zbigniew Grądkowski.Impulsem do waszej dalszej pracy społecznikowskiej niech będzie kwestia apolityczności. Strażacy ubiorą się w mundury granatowe i nikt nie rozróżnia kolorów politycznych. Zadaniem strażaków jest pomoc ludziom, a w czasie gdy nie ma żadnego zagrożenia, tworzenie dobrych relacji międzyludzkich. Strażak-społecznik zabezpiecza dobre współfunkcjonowanie w środowisku – podkreślił ustępujący ze stanowiska wieloletniego członka zarządu dh Franciszek Jerzy Stefaniuk .

O tym, jak ważne dla społeczności lokalnej jest zaangażowanie strażaków, mówiono wielokrotnie podczas zjazdu. Podkreślano społeczny charakter służby i podejmowanie działań spoza określonych statutem ram. – Cieszę się bardzo z tak licznej obecności delegatów i ich dzisiejszych głosowań. Ostatnie pięć lat upłynęło pod znakiem bardzo aktywnej działalności. Doszło do scementowania OSP ze środowiskiem lokalnym. Oczywiście ktoś powie, ze przecież to są mieszkańcy i to normalne, że wspierają swoje miejscowości. Dość rzadko zdarzają się głosy dezaprobaty w kierunku straży. Strażacy wykonują nieocenioną pracę, która wcale nie wynika wprost z obowiązków statutowych. To coś na zasadzie domniemania kompetencji na rzecz straży. Wszystko, co nie jest przypisane żadnej instytucji publicznej, państwowej czy samorządowej bezpośrednio w działaniu, przejmują na siebie strażacy. Wszelkiego rodzaju zagrożenia i inicjatywy społeczne przypisane są OSP, a wynika to z ich gotowości do niesienia pomocy. Adekwatnie do zaangażowania strażaków muszą być im przypisywane środki finansowe. Strażacy są jednym z najważniejszych elementów fundamentu, na którym funkcjonuje samorząd lokalny. Czujcie się gospodarzami swoich jednostek, a my będziemy rozszerzać kompetencje straży – podsumował prezes Piotr Kazimierski zapewniając o jeszcze większych działaniach samorządu na rzecz wsparcia jednostek w kolejnych latach. Chęć pomocy zadeklarował także mł. bryg. Paweł Jakubowicz z JRG Międzyrzec Podlaski podkreślając jednocześnie nieocenioną pomoc niesioną przez lokalnych strażaków jednostkom Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

materiał: Radio Biper Drelów
tekst: Anna Ostapiuk
zdjęcia i film: Małgorzata Mieńko
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama