Reklama

Studia podyplomowe w Białej Podlaskiej? Oferta PSW

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w zawiązku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą, serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną dot. studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022.

Adresaci studiów

– Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg,
– pracownicy zarządów dróg o wykształceniu nie drogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
-funkcjonariusze Policji/Państwowej Straży Pożarnej/ Straży Miejskiej/ Inspekcji Transportu Drogowego, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg,
– osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót,
– działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
-pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe,
– osoby planujące podjęcie pracy w służbach mundurowych, organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej,
-zarządcy nieruchomości,
– szkoły nauki jazdy.

Cel studiów

– Przekazanie od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu:
– zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie funkcjonowania służb mundurowych Policji/Państwowej Straży Pożarnej/Straży Miejskiej Inspekcji Transportu Drogowego,
– metod poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– praktycznej interpretacji przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z zarządzaniem drogami,
– zarządzania ruchem drogowym, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
– uwrażliwienia słuchaczy na bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe i utrzymanie dróg,
– współpracy między zarządcami dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Studia dokształcające służą poszerzeniu wiedzy tematycznej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Absolwent studiów podyplomowych uzyska uporządkowaną wiedzę i znajomość korzystania z przepisów dotyczących zarządzania drogami i ruchem drogowym, nabędzie umiejętności do przygotowania podręcznych opracowań na temat aktualnego stanu dróg, potrzeb remontowych i utrzymaniowych, potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uprzejmie informujemy, że dla chętnych słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowych”

istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo (poza programem studiów) szkolenia nadającego uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym w siedzibie PSW.

Szkolenie będzie realizowane po zebraniu min. liczby chętnych osób, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06 lipca 2010r.

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzyma stosowne zaświadczenie wg. wzoru określonego w w/w Rozporządzeniu (na podstawie § 10 ust. 1, Dz. U. z 2016 r. poz. 143) oraz uprawnienia na okres 5 lat od daty wydania.

Program studiów

– Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– Aspekty audytu BRD
– Infrastruktura transportowa
– Czasowa organizacja ruchu drogowego
– Stała organizacja ruchu drogowego
– Analiza ogólna i szczegółowa bezpieczeństwa ruchu drogowego
– Psychologiczne aspekty zachowań w ruchu drogowym
– Prawo ruchu drogowego
– Zarządzanie ruchem drogowym
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego w tunelach
– Elementy BRD autostrad i dróg ekspresowych
– Sygnalizacja świetlna – podstawy
– Inteligentne systemy transportowe
– Metodyka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego technika i ruch pojazdów
– Infrastruktura transportowa

Kadra dydaktyczna

dr Barbara Stefaniuk – nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
mgr inż. Marcin Hałuszczak – praktyk, audyt BRD, szkolenia, wykłady na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Gdańskiej, twórca platformy Akademia BRD
mgr inż. Bogumił Lubański – praktyk, wykładowca WORD, kursy na rzecz ochrony przewoźników Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
mgr inż. Sławomir Oleszczuk – praktyk, instruktor nauki jazdy
mgr Tomasz Tosza – praktyk, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie
mgr Arkadiusz Daniluk – prawnik, egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Białej Podlaskiej

Koordynator studiów podyplomowych – dr Barbara Stefaniuk [email protected]
Wymiar godzinowy – 203 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania – 2 semestry
Ilość miejsc – 10
Opłaty za studia – czesne / semestr – 1600 zł
Rozpoczęcie zajęć – październik/listopad 2021 r.
Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!
Pozostałe kierunki w ofercie: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1.Internetowa Rejestracja Kandydatów
2.Złożenie wymaganych dokumentów:
– podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), dowód osobisty (do wglądu),
– kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).

Pozostałe kierunki w ofercie: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu

 


materiał: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
tekst i zdjęcia: dr Dorota Karwacka Koordynator Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama