Ogłoszenie

Reklama

Wieści z Unii: Młodzi naukowcy pod patronatem Marii Curie

W 2021 r. wsparcie dla naukowców w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” wyniesie 822 mln euro. Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców. „Maria Skłodowska-Curie” to unijny program finansowania kształcenia doktoranckiego i podoktorskiego, będącego częścią „Horyzont Europa”.

Zaproszenia zostały ogłoszone w związku z przyjęciem programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021-2022. Celem działań „Maria Skłodowska-Curie”, których łączny budżet na lata 2021-2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata, na wszystkich etapach ich kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają doskonałe programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi przedsiębiorstwami i MŚP.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: – Kryzys związany z COVID-19 po raz kolejny uwypuklił rolę, jaką odgrywają w Europie wysoko wykwalifikowani naukowcy zdolni do przewidywania nadchodzących wyzwań i radzenia sobie z nimi. Kryzys ten pokazał również, jak ważne jest informowanie decydentów i społeczeństwa o faktach naukowych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W tym kontekście ważnym instrumentem są działania „Maria Skłodowska-Curie”. Zostały one uruchomione 25 lat temu i od tego czasu zachęcają kobiety i mężczyzn do podjęcia kariery naukowej oraz zwiększają atrakcyjność Europy dla największych talentów z całego świata.

W 2021 r. działania „Maria Skłodowska-Curie” zapewnią około 822 mln euro na realizację następujących pięciu głównych działań w ramach programu prac:

  • Sieci doktoranckie MSCA – wdrażanie programów doktoranckich w celu szkolenia doktorantów w środowisku akademickim i w innych sektorach, w tym w przemyśle i przedsiębiorstwach. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. (budżet: 402,95 mln euro) otwarto; termin składania wniosków upływa w dniu 16 listopada 2021 r.
  • Stypendia podoktorskie MSCA – zwiększanie kreatywności i innowacyjności badaczy posiadających doktorat i chcących zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. Finansowanie będzie dostępne dla naukowców przygotowanych do realizacji pionierskich projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie i na świecie, w tym w sektorze pozaakademickim. Uruchomione zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 242 mln euro i zostanie zamknięte w dniu 12 października 2021 r.
  • Wymiany pracowników MSCA – rozwój międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej zrównoważonej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez wymianę pracowników. Program pomaga przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 72,5 mln euro i zostanie otwarte w dniu 7 października 2021 r. Data zamknięcia tego zaproszenia to 9 marca 2022 r.
  • MSCA COFUND – współfinansowanie nowych lub istniejących programów doktoranckich i programów stypendiów podoktorskich w państwach członkowskich UE lub w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa” w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”. Działanie obejmuje międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia naukowców, a także międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. ma budżet w wysokości 89 mln euro i zostanie otwarte w dniu 12 października 2021 r. Data zamknięcia tego zaproszenia to 10 lutego 2022 r.
  • MSCA i obywatele – celem działania jest przybliżenie badań naukowych studentom, rodzinom i ogółowi społeczeństwa, głównie za pośrednictwem Europejskiej Nocy Naukowców. Działanie to podnosi świadomość wpływu pracy naukowców na życie obywateli, społeczeństwo i gospodarkę oraz zwiększa uznanie ogółu dla nauki i badań naukowych. Jego celem jest również zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą w dziedzinie badań naukowych i nauk ścisłych. Zaproszenie do składania wniosków na rok 2022, którego budżet wynosi 15,5 mln euro, obejmuje edycje Europejskiej Nocy Naukowców w latach 2022 i 2023 i zostanie otwarte 22 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków upływa 7 października 2021 r.

W działaniach „Maria Skłodowska-Curie” będących częścią programu „Horyzont Europa” na lata 2021-2027, większy nacisk zostanie położony na współpracę międzysektorową, w szczególności między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami, a także na skuteczny nadzór i doradztwo zawodowe – na podstawie nowych wytycznych MSCA dotyczących nadzoru. Poprzez kartę zielonych działań „Maria Skłodowska-Curie” będą one również promować zachowania, prace badawcze i zarządzanie o zrównoważonym charakterze, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

Kontekst

Program, uruchomiony w 1990 r., został nazwany „działania Marie Curie” w 1996 r. Jego celem jest przyczynianie się do doskonałości badań naukowych oraz pobudzanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji poprzez udostępnianie naukowcom najnowszej wiedzy i umiejętności oraz umożliwianie im zdobywania międzynarodowych i międzysektorowych doświadczeń, aby w przyszłości mogli zajmować najwyższe stanowiska badawcze. Ma on wpływ na instytucje szkolnictwa wyższego i inne podmioty spoza środowiska akademickiego poprzez szerokie rozpowszechnianie doskonałości i ustalanie standardów wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego naukowców w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i na całym świecie.

W latach 2014–2020 w ramach programu wsparcie otrzymało ponad 65 tys. badaczy z Europy i spoza niej, w tym 25 tys. doktorantów. Z jego środków sfinansowano także
ponad tysiąc międzynarodowych programów doktorskich oraz ściślejszą współpracę między środowiskiem akademickim a przemysłem, w której wzięło udział 4 700 przedsiębiorstw i prawie 2 200 MŚP. W tym samym okresie w działaniach „Maria Skłodowska-Curie” wzięło udział ponad 8 450 organizacji z ponad 130 państw.

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama