Reklama

36 sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Informujemy, iż XXXVI sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Podczas sesji radni podejmą uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Dodatkowo m.in.: apelu Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczącego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierzyny płowej na terenie powiatu bialskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXV sesji.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu bialskiego za 2020 rok:
a) debata nad raportem o stanie powiatu;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok:
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu;
d) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu;
e) dyskusja nad sprawozdaniami;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok:
a) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały wsprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wysokie wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia wdziałalności sportowej;
b) wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu powiatu bialskiego;
c) zbycia nieruchomości z masztami sieci WiMax w drodze przetargu;
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
e) apelu Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczącego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierzyny płowej na terenie powiatu bialskiego;
f) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2021 rok;
g) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2021 –2032.
9. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że obrady będą transmitowane na żywo na platformie Youtube na kanale Powiatu Bialskiego:
https://www.youtube.com/channel/UCe5s9UiJj-XRAF4U44-3a3Q.

materiał: Starostwo Powiatu Bialskiego
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Katarzyna Żurek Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
zdjęcie: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama