Reklama

Zalesie: Ulica Podleśna – trasa na Chotyłów – przebudowa (galeria)

Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 Warszawa – Terespol do granicy gminy Zalesie od km 0+015,5 do km 2+500, odc. dł. 2,484 km” – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020r. Prace wykonuje Tre-Drom Sp. z o.o. Biała Podlaska. Kwota realizacji zadania to 2 mln 363 tys zł. Okres gwarancji wykonywanych prac to 84 miesiące. Przebudowa drogi zakończy się do końca września 2021 roku.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Podleśnej w Zalesiu, to droga powiatowa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek Zalesie – Chotyłów o długości prawie 2 i pół kilometra.

Rozbudowa powyższego odcinka drogi swym zakresem obejmuje: rozbiórkę istniejących krawężników betonowych; rozbiórkę istniejących chodników; częściową rozbiórkę konstrukcji istniejących nawierzchni; roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów; ustawienie nowych krawężników; wykonanie ścieków przykrawężnikowych; wykonanie chodników; wykonanie ścieżki rowerowej; częściowe wykonanie nowej konstrukcji jezdni; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego; budowę zatok autobusowych; przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi; przebudowę nawierzchni zjazdów na nawierzchnię utwardzoną.

Przedmiotowa droga spełnia zróżnicowane funkcje transportowe, których charakterystyka może się zdecydowanie różnić od siebie. Dla obsługi ruchu lokalnego najważniejsze jest zapewnienie pełnej dostępności do drogi publicznej, dojazdu do większych aglomeracji, oraz jednocześnie zapewnienie aspektów bezpieczeństwa. Dla ruchu tranzytowego duże znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi ruchu (do czego należy zaliczyć jakość podróży, czas podróży, bezpieczeństwo).

Ulica Podleśna w Zalesiu – odcinek modernizowanej drogi powiatowej Nr 1051L przebiegający przez teren gminy Zalesie położona jest częściowo na terenie zabudowanym, częściowo na terenie ścisłej zabudowy mieszkalnej i zagrodowej jak i terenach niezabudowanych – łąki i pola uprawne, częściowo w terenie leśnym. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości istniejącej jezdni 6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym: posiada liczne spękania i deformacje co przy jednoczesnym braku odpowiednich spadków poprzecznych powoduje zastoiska wody. Pobocza posiadają zaniżenia i ubytki. Zjazdy indywidualne posiadają nawierzchnię gruntową, betonową, z kostki betonowej oraz bitumiczną. Wykonany z kostki brukowej chodnik od strony centrum Zalesia posiada liczne ubytki, nierówności i wykruszenia. Istniejące miejsca przeznaczone do zatrzymywania pojazdów komunikacji zbiorowej nie posiadają wymaganych parametrów.

materiał: Radio Biper Zalesie
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama