Reklama

Wiosenny konkurs fotograficzny w gminie Leśna Podlaska (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej ogłasza konkurs dla miłośników fotografii. Tematem jest wiosenny krajobraz w gminie Leśna Podlaska. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zgłoszenia prac do 12 maja br.

– Zachęcamy do twórczego spędzenia wolnego czasu i polowania na wiosenne kadry w plenerze. Pokaż na zdjęciu wiosenny krajobraz w Gminie Leśna Podlaska. Docenimy kreatywne i nietuzinkowe podejście do tematu – zapraszają pracownicy GOK-u w Leśnej Podlaskiej. 

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać swoje zdjęcie na adres mailowy: [email protected] – z dopiskiem w tytule „Konkurs”. W treści należy podać: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek), tytuł fotografii, datę i miejsce wykonania fotografii oraz numer telefonu.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

I Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „WIOSNA W OBIEKTYWIE” zwanego dalej „Konkursem” jest: Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, z siedzibą przy ul. Bialskiej 30, 21-542 Leśna Podlaska

II Cel i tematyka Konkursu
Celem konkursu fotograficznego pt.: „WIOSNA W OBIEKTYWIE”
– Utrwalenie piękna wiosennego krajobrazu w Gminie Leśna Podlaska. – Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności zakątków przyrody wiosną ww. regionie.
Tematyką Konkursu jest ujęcie poprzez zdjęcia pierwszych oznak wiosny 2021 roku. Mogą to być ujęcia ludzi, miejscowości, przyrody, wiosennych kolorów, wiosennych czynności i działań. Zdjęcia muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie gminy Leśna Podlaska.

III Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych fotografią powyżej 8 roku życia.

IV Czas trwania Konkursu
1. Zdjęcie konkursowe należy przesłać do 12 maja 2021 r. 2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz 16:00 w sali GOK z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i niezbędnych środków ostrożności sanitarnych.

V. Zgłaszanie fotografii konkursowych
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone fotografie, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu, o którym mowa w pkt II i zostały wykonane przez Uczestnika.
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną fotografię.
3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej na adres gokłBtlesnapodlaska.pl E-mail ze zdjęciem musi zostać zatytułowany KONKURS. Zdjęcie musi być w formacie JPG, najlepszej jakości. Zrobione aparatem lub telefonem komórkowym.
Uczestnik winien zachować na swoich nośnikach zdjęcie w oryginalnych rozmiarach. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej jakości).
4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek)
• tytuł fotografii,
• datę i miejsce wykonania fotografii
• numer telefonu
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac podczas wystawy pokonkursowej oraz w publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki ewentualnie utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
3. Ponadto zdjęcia biorące udział w konkursie zostaną opublikowane w galerii konkursowej na profilu facebook Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie dodatkowo za pomocą polubień zostanie wyłoniona najlepsza zdaniem internautów praca.

VII. Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: I KATEGORIA – 8-13 lat II KATEGORIA – 14-18 lat III KATEGORIA – dorośli oraz nagroda internautów
2. Zdjęcia zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas imprez okolicznościowych

VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lesnapodlaska.pl oraz na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury
2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie fotografii na adres podany w regulaminie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r.z późn.zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora
5. Fotorelacja z rozdania dyplomów i wręczania nagród będzie opublikowana na stronach internetowych organizatora i lokalnych mediach. W przypadku braku zgody na zarejestrowanie i publikację wizerunku prosimy o przekazanie tej informacji organizatorom.

Źródło / plakat: GOK w Leśnej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama