Reklama

Gm. Drelów: Apel do mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Gmina Drelów zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne gospodarowanie nimi.

Od tego, w jaki sposób odpady zostaną rozdzielone w naszym gospodarstwie domowym, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

– Poziom recyklingu ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej osiągnąć go gminie. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy. Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 42,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – informuje wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski.

Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Drelów wykazuje wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na Gminę kar pieniężnych.

W przypadku odpadów zmieszanych, podobnie jak w przypadku pozostałych frakcji odpadów, kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w naszych domach. Odpady zmieszane, odebrane z terenu nieruchomości, trafiają w pierwszej kolejności do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), gdzie są poddawane etapom sortowania. Jednym z etapów sortowania jest wysortowanie z ogólnego strumienia odpadów zmieszanych, tych odpadów, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane.

Urząd Gminy w Drelowie zwraca się do wszystkich mieszkańców o pomoc w osiągnięciu odpowiedniej ilości recyklingu odpadów zmieszanych, co znacznie ułatwi gminie osiągnąć satysfakcjonujący poziom recyklingu. 

Gmina proponuje mieszkańcom wdrożenie następujących praktyk w tym zakresie:

 

Tekst: UG w Drelowie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama