Reklama

Wieści z Unii: Kolejna emisja obligacji SURE

W ramach unijnego programu SURE Komisja Europejska wyemitowała w jednej transzy obligacje o wartości 9 mld euro z terminem zapadalności w czerwcu 2036 r. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na ochronę miejsc pracy i pracowników oraz łagodzenie poważnych społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa.

Była to piąta emisja obligacji w ramach unijnego programu SURE, a druga w 2021 r. Obligacje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, dzięki czemu Komisja ponownie uzyskała bardzo dobre warunki wyceny, a korzyści z tego tytułu przechodzą bezpośrednio na państwa członkowskie UE.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: Piąta emisja unijnych obligacji w ramach instrumentu SURE to kolejny sukces UE jako emitenta i pożyczkobiorcy działającego na dużą skalę. To także dodatkowy sygnał zaufania, który pozwala przypuszczać, że pozyskanie środków na finansowanie narzędzia służącego odbudowie (NextGenerationEU) również zakończy się sukcesem. Emisja bezpiecznych i zrównoważonych obligacji SURE oraz obligacji NextGenerationEU to centralny element działań, jakie podejmujemy, aby wspierać odbudowę UE i w dalszym ciągu pomagać naszym przedsiębiorstwom i obywatelom.

W przypadku tych 15-letnich obligacji nadsubskrypcja była niemal 10-krotna. Wyceniono je przy stopie wynoszącej 0,228% i te korzystne warunki przechodzą bezpośrednio na państwa członkowskie UE będące beneficjentami. Duży popyt na nowe obligacje 15-letnie świadczy o głębokim poparciu w zróżnicowanym środowisku inwestorów dla Komisji jako pożyczkobiorcy. Ten dobry wynik osiągnięto mimo ostatnich wahań na rynkach kapitałowych i przy rosnących światowych stopach procentowych.

Była to piąta emisja obligacji w ramach unijnego programu SURE. Dotychczas, po pierwszych czterech emisjach, 15 państw członkowskich UE otrzymało w ramach SURE niemal 53,5 mld euro w formie pożyczek wzajemnych. Po dzisiejszej transakcji kwota, jaką 16 państw członkowskich otrzyma w ramach SURE, wyniesie łącznie 62,5 mld euro.

W 2021 r. Komisja będzie dążyć do pozyskania za pomocą emisji unijnych obligacji w ramach SURE dodatkowych środków na kwotę ponad 25 mld euro.

W późniejszych miesiącach roku Komisja ma również rozpocząć zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU – narzędzia służącego odbudowie o wartości 750 mld euro (w cenach z 2018 r.) lub ok. 800 mld euro w cenach bieżących, aby pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporniejszą Europę.

Kontekst

Komisja zaproponowała udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 90,6 mld euro 19 państwom członkowskim. Oczekuje się, że w odpowiednim czasie Rada zatwierdzi proponowane 230 mln EUR dla Estonii.

Do tej pory, po czterech trzech emisjach w ramach SURE, Komisja wypłaciła łącznie 53,5 mld euro 15 państwom członkowskim UE. Należą do nich: Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chorwacja, Litwa, Cypr, Słowenia, Malta, Łotwa, Belgia, Rumunia, Węgry, Portugalia i Słowacja.

W przypadku wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach SURE obserwowano bardzo dużą nadsubskrypcję, w większości dwucyfrową, a emisje przyciągnęły różnorodnych inwestorów unijnych i międzynarodowych. Pozwoliło to uzyskać bardzo korzystną wycenę.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to inwestorom pewność, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Zgromadzone środki przekazywane są państwom będącym beneficjentami w formie pożyczek, aby pomóc im w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama