Reklama

22. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 16 lutego 2021
, godz. 14:00
Informujemy, że 16 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Sesja przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym. Wśród uchwał nad którymi pochylą się radni znajdą się m.in.: program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021-2030, pozbawienie kategorii dróg gminnych niektórych dróg i wyłącznie ich z użytkowania, wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy i bieżące zmiany budżetowe.

Proponowany porządek obrad:
– Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
– Ustalenie porządku obrad.
– Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
– Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
– Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
– Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
– Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy za 2020 r.
– Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała Podlaska w 2021 r.
– Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej.
– Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
– Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
– Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.
– Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dotychczasowych kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania.
– Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Biała Podlaska.
– Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy.
– Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty oraz przedłużenia terminu wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Podlaska.
– Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Biała Podlaska na rok 2021.
– Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
– Interpelacje i zapytania radnych.
– Wolne wnioski i informacje.
– Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy / Maja Fila inspektor Urząd Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama