Reklama

Drelów: Przypomnienie o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Drelowie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są obowiązani do złożenia do 31 stycznia 2021 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. oraz dokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

– 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4.5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,

– 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4.5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,

– 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18 proc. zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

– 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4.5 proc. zawartości alkoholu i piwa,

– 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4.5 proc. do 18 proc. alkoholu i piwa,

– 2.7 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 proc. opłaty określonej w art. 111 ust. 2,

2) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30 proc. tej opłaty,

3) zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

Urząd przypomina jednocześnie, że 30 i 31 stycznia 2021 roku to dni wolne od pracy w urzędzie.

 

Tekst: UG w Drelowie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama