Reklama

Z obrad samorządu gminy Biała Podlaska

Ostatnia w tym roku, a 21 w bieżącej kadencji samorządu gminy Biała Podlaska, odbyła się 22 grudnia br. Była ona szczególnie istotna, gdyż decydowano o przyszłorocznych dochodach i wydatkach gminy. Podobnie jak poprzednia sesja, przeprowadzona została zdalnie. Obrady rozpoczął tradycyjnie wójt Wiesław Panasiuk, składając sprawozdanie z działalności między sesjami (poprzednia miała miejsce 30 listopada br.).

Nowe wozy strażackie już służą
Wójt Panasiuk poinformował m.in. o zagospodarowaniu samochodów strażackich. Decyzja Zarządu Gminnego ZOSP ma związek z pozyskaniem dwóch nowych samochodów bojowych do jednostek OSP w Sławacinku Starym i Sworach. Dotychczasowy samochód jednostki ze Sławacinka Starego trafi do druhów z Sitnika. Samochód używany przez jednostkę w Sworach przejmą strażacy z Cełujek. Z kolei ich samochód trafi na wyposażenie jednostki OSP w Hrudzie. Pojazd wykorzystywany w Sitniku zostanie przekazany do jednostki OSP w Dokudowie. Z uwagi na pandemię koronawirusa zmieniony został termin zebrań sprawozdawczych jednostek OSP. Odbędą się one we wrześniu 2021 r.

Sycyna i Styrzyniec mniej zagrożone powodzią. Ametystowa w Rakowiskach przekazana na działki budowlane
Pierwsza uchwała, podjęta jednomyślnie, dotyczyła cząstkowych zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy, we fragmencie dotyczącym sołectw Sycyna i Styrzyniec. Również jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska. Zaproponowane zmiany dotyczą obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Z zadowoleniem należy stwierdzić, ze obszary te ulegają zmniejszeniu. Druga zmiana miała związek z przeznaczeniem drogi gminnej w Rakowiskach. Decyzją radnych ulica Ametystowa została zmieniona na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Nowe stawki odbioru śmieci
Rosnąca lawinowo ilość odpadów komunalnych, a tym samym wielkość opłat za ich składowanie na wysypisku na bialskiej Białce, zmusiła radnych do pochylenia się nad ustaleniem nowego taryfikatora opłat za wywóz odpadów w roku przyszłym. Zagadnienie przedstawił zastępca wójta Adam Olesiejuk. Stwierdził on, że w roku 2020 wywieziono na składowisko o 320 ton śmieci więcej, niż w roku poprzednim. Szacuje się, że w roku 2021 Gminny Zakład Komunalny, który w listopadzie br. wygrał przetarg na wywóz odpadów, wywiezie na bialskie wysypisko aż 3 tys. 350 ton. Na to zadanie potrzeba 2 mln 550 tys. zł. Kwoty tej nie da się osiągnąć ze stawek dotychczas obowiązujących opłat, więc istnieje konieczność zastosowania niewielkiej podwyżki. W gospodarstwach zamieszkiwanych przez 1-3 osoby miesięczna kwota opłaty wyniesie w nowym roku 20 zł od osoby (czyli 60 zł od gospodarstwa), zaś w gospodarstwach zamieszkałych powyżej 3 osób, miesięczna opłata wynosić będzie 80 zł. Trzykrotnie wzrosną opłaty za wywóz nieselektywnej zbiórki odpadów. Wyniosą one 60 zł. od osoby w gospodarstwach zamieszkałych przez 1-3 osoby i 240 zł. w gospodarstwach powyżej 3 osób. W głosowaniu nad uchwałą 12 radnych było za, 2 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Radni wypowiedzieli się też na temat wzoru deklaracji o wysokości opłat składanych do gminy przez właścicieli posesji.

W dalszej części obrad rada przyjęła gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok przyszły. Uwzględniono w nim plan wydatków finansowych gminnej komisji ds. profilaktyki.

Członkowie rady wyrazili zgodę na proponowane przez sekretarz gminy Grażynę Majewską zwiększenie dotacji do 114 proc. na utrzymanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dokudowie. Dotacja ta będzie obowiązywała w 2021 roku.

Budżet gminy na 2021 rok
Ostatnim punktem obrad była uchwała budżetowa, wcześniej dokładnie analizowana w komisjach problemowych RG. Założenie budżetu, zaakceptowanego pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przedstawił wójt Wiesław Panasiuk. Przyszłoroczny budżet wyniesie 74 mln 871 tys. zł. Największą pozycję w wydatkach zajmuje pomoc społeczną. Przeznaczono na nią aż 26 mln zł. Znaczące wydatki dotyczą utrzymania placówek oświatowych, którym nie starcza subwencja oświatowa przyznawana przez MEN. Na ten cel gmina przeznaczyła 23 mln 525 tys. zł. Malejąca ilość uczniów uczęszczająca do szkół podstawowych sprawia, że gmina zmuszona jest corocznie dokładać do nich coraz większe kwoty. Tak będzie i w roku przyszłym.

Powstanie ścieżka rowerowa z Białej Podlaskiej do Porosiuk
Na inwestycje gminne radni przeznaczyli 11 mln 400 tys. zł, w tym 4 mln zł. na budowę dróg. Przyszłoroczny fundusz sołecki, o przeznaczeniu którego zdecydują sami mieszkańcy, zamknie się kwotą 1 mln zł. Budowa odłożonej w tym roku ścieżki rowerowej z Białej Podlaskiej w kierunku Porosiuk kosztować będzie 793 tys. zł . W głosowaniu radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego budżetu. Sesja zakończyła się najlepszymi życzeniami świątecznymi wójta Wiesława Panasiuka odtworzonymi z okolicznościowego filmu. Znalazło się w nim miejsce na nastrojową kolędę.

 

materiał: Gmina Biała Podlaska
tekst: Istvan Grabowski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama