Reklama

Konkurs na kartkę świąteczną w gminie Rossosz (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na świąteczną kartkę pocztową, która nawiązywać będzie do tradycji i nastroju świąt Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Rossosz.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA BOŻONARODZENIOWA KARTKĘ ŚWIATECZNA

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna w postaci świątecznej kartki pocztowej, odnosząca się do tradycji oraz nastroju Świąt Bożego Narodzenia.

Cele Konkursu
Celem konkursu jest: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej; kultywowanie tradycji świątecznej; rozwijanie wrażliwości oraz zdolności manualnych uczestników.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu, 21-533 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 

Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców gminy Rossosz, bez względu na ich wiek (kategoria open).

2. Prace konkursowe mogą być wykonane ręcznie, dowolną techniką plastyczną jak również mogą być zaprojektowane przy użyciu komputerowych programów graficznych i wydrukowane.

3. Wymagane formaty prac: prostokąt DL 99x210mm; kwadrat 135x135mm; kwadrat 155x155mm, prostokąt 115x165mm, prostokąt – format A6 (210×148 składane do 105 x148mm).

4. Każdy uczestnik może przygotować dowolną ilość prac.

5. Każda praca plastyczna musi zawierać metryczkę z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz wiekiem uczestnika. W przypadku osób małoletnich do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie opiekuna prawnego, którego treść podana jest w Mączniku do Regulaminu Konkursu.

6. Uczestnicy konkursu, jak i opiekunowie osób małoletnich, biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych oraz danych osobowych swoich dzieci (art. 6 ust. I lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — RODO).

7. Treść Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu dostępna jeli na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://gokrossosz.bip.gov.pl w zakładce „ochrona-danych-osobowych”, jak również jest umieszczona na tablicy ogłoszeń przy Gminnym Ośrodku Kultury.

8. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

Ocena prac konkursach
1. Prace należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu albo też przesłać je pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu w terminie do wtorku, 15 grudnia 2020 roku.

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora.

3. Jury w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:  zgodność z tematem i jego interpretację, jakość i estetykę wykonania pracy, oryginalność, nowatorstwo w spojrzeniu na temat pracy.

4. Decyzje Jury są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18 grudnia 2020 na stronie https://www.facebook.com/gok.rossosz.7, na której prowadzony jest portal społeczności Organizatora oraz zostaną opublikowane w gablocie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu.

2. Organizator przewiduje pokonkursową prezentację prac na swoim profilu społecznościowym.

 Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca.

2. Organizator zastrzega sobie dodatkowo możliwość przydzielenia nagrody specjalnej, jak i wyróżnień.

Zwrot prac

1. Prace, które wpłyną na Konkurs, przechodzą na własność Organizatora.

 

Źródło: GOK w Rossoszu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama