Reklama

Wieści z Unii: Polityka handlowa UE do przeglądu

Komisja Europejska rozpoczęła gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, obejmujący konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Celem Komisji jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.

Silna Unia Europejska potrzebuje silnej polityki handlowej i inwestycyjnej, aby wspierać odbudowę gospodarczą, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami w kraju i za granicą oraz zapewniać spójność z bardziej ogólnymi priorytetami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Aby pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne wywołane przez pandemię koronawirusa, rozpocząć europejską odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy, przedstawiliśmy niedawno szeroko zakrojony plan odbudowy dla Europy, bazujący na wykorzystaniu pełnego potencjału unijnego budżetu. Unia Europejska jest światową potęgą handlową. Otwarty i oparty na zasadach handel w znacznym stopniu przyczyni się do globalnej odbudowy. Musimy dopilnować, aby polityka handlowa służyła naszym obywatelom i przedsiębiorstwom. Rozpoczynamy dziś przegląd polityki handlowej, aby odpowiednio dostosować podejście UE do globalnego handlu w tym krytycznym dla światowej gospodarki momencie.

Phil Hogan, komisarz ds. handlu, skomentował: Obecna pandemia przekształca świat, który znamy, dlatego musimy dostosować naszą politykę handlową, aby bardziej skutecznie służyła europejskim interesom. Zapraszamy więc obywateli i zainteresowane podmioty do wyrażenia opinii, aby pomóc nam w wypracowaniu unijnego podejścia do polityki handlowej na miarę potrzeb świata po pandemii koronawirusa. Chcemy, aby ta polityka w dalszym ciągu służyła naszym obywatelom i przedsiębiorstwom oraz przyczyniała się do urzeczywistnienia naszych globalnych ambicji bycia liderem w wielu różnych obszarach, a jednocześnie przewidywała bardziej surowe podejście chroniące nas przed nieprzyjaznymi lub agresywnymi działaniami. Musimy zachować swobodny i uczciwy handel, oparty na odpowiednich zasadach, zarówno wewnątrz UE-27, jak i w skali globalnej. W ramach rozpoczynającego się przeglądu wysłuchamy opinii wszystkich zainteresowanych stron.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w komunikacie, który ma być opublikowany pod koniec roku. Ostateczny przegląd będzie wynikiem przejrzystego i włączającego procesu, w tym internetowych konsultacji publicznych, dyskusji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi oraz dialogu z właściwymi zainteresowanymi stronami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje obejmują wszystkie tematy istotne dla unijnej polityki handlowej, ze szczególnym naciskiem na:

  • Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki UE po kryzysie związanym z koronawirusem

  • Reformę Światowej Organizacji Handlu

  • Tworzenie globalnych możliwości handlowych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm

  • Maksymalne zwiększenie wkładu polityki handlowej w działania dotyczące najważniejszych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój czy transformacja cyfrowa

  • Wzmocnienie stosunków handlowych i inwestycyjnych z kluczowymi partnerami handlowymi

  • Zapewnienie równych warunków działania i ochronę przedsiębiorstw i obywateli UE

Więcej informacji można znaleźć w opublikowanym dziś opisie konsultacji. Pisemne uwagi można nadsyłać do dnia 15 września 2020 r.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama