Reklama

Święto Wojska Polskiego – sypnęło awansami i odznaczeniami! (film) (galeria)

W imieniu Prezydenta Miasta Michała Litwiniuka w dniu 14 sierpnia br. uczestniczył we Mszy św. „Za Ojczyznę i Żołnierzy” oraz uroczystej zbiórce z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego Zastępca Prezydenta Maciej Buczyński. Władze miejskie uhonorowały tym samym swoją obecnością Święto Wojska Polskiego. Gości było zresztą znacznie więcej. W Białej Podlaskiej świętował z mundurowymi m.in. przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj i wicestarosta Janusz Skólimowski. Gospodarzem bialskich uroczystości na placu przed Kościołem Garnizonowym przy ulicy Dokudowskiej był natomiast ppłk Dariusz Rosiak dowódca 23 Batalionu Lekkiej Piechoty stacjonującego w Roskoszy pod Białą Podlaską.

Mimo pandemii i ograniczeń program obchodów Święta Wojska Polskiego br. w Białej Podlaskiej był bogaty w wydarzenia. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych Żołnierzy 34 Pułku Piechoty, kwiaty pojawiły się przy tablicach pamiątkowych przy kościele bł. Honorata, zapalono znicze na mogiłach żołnierzy 1920 roku na cmentarzu parafialnym przy Janowskiej. Wiązanki kwiatów i znicze pojawiły się też pod Pomnikiem Lotników przy ulicy Dokudowskiej. Tu też odbyła się msza „Za Ojczyznę i Żołnierzy” w Kościele Garnizonowym oraz uroczysta zbiórka na placu przy Pomniku Lotników.

Wyróżnienia, awanse, medale i urlopy nagrodowe:

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „za udział w walkach o Berlin” i medalu w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak niżej wymienionym nadał:

Złoty medal za zasługi dla obronności kraju: Jadwiga Lewczuk c. Czesława.
Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju: Marianna Domańska c. Henryka, Stanisław Domański s. Antoniego, Barbara Kopciuszuk c. Zenona, Robert Kopciuszuk s. Henryka, Anna Kopyść c. Władysława, Marian Kopyść s. Stefana, Krystyna Trzaskalska c. Wacława.

W związku z planowanym wyznaczeniem na stanowisko służbowe, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych mianowano wymienionego żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr, z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym, na stopień: porucznika – ppor. Radosława Ostapowicza s. Sławomira. Decyzję podpisał z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Dyrektor Departamentu Kadr Gabriel Branka.

Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o przyznaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”: starszemu chorążemu Tadeuszowi Mikinnikowi oraz majorowi Grzegorzowi Celińskiemu.

Decyzja Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka z okazji Setnej Rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizacje misji duszpasterstwa wojskowego Medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” zostali odznaczeni: ppłk Dariusz Rosiak, mjr Grzegorz Celiński, kpt Radosław Kuzaka, por Cezary Nowicki, st. chor. sztab. Tadeusz Lewczuk, ppłk pil. rez. Franciszek Ostrowski, st. chor. sztab. rez. Robert Abramczuk, Halina Celińska

Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. bryg. Stanisław Woźniak wyróżnił medalem pamiątkowym z okazji obchodów Dnia Wojska Polskiego: Józefa Sykterza, Wiesława Kasjaniuka.

Dowódca 23 Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk Dariusz Rosiak, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych oraz wzorową postawę wyróżnił:
urlopy nagrodowe w wymiarze 5 dni otrzymali: por. Adam Smoliński, st. kpr. Grzegorz Patynowski.
urlopy nagrodowe w wymiarze 4 dni otrzymali: ppor. Maciej Rypina, st. kpr. Łukasz Mitura, kpr. Marcin Milewski, st. szer. Rafał Wawerek.
urlopy nagrodowe w wymiarze 3 dni otrzymali: ppor. Magdalena Rudzka.
listy gratulacyjne otrzymali: kpt. Agnieszka Chmielewska, ppor. Marek Kucharski, st. chor. sztab. Michał Mincewicz, kpr. Przemysław Melko, kpr. Andrzej Panasiuk, kpr. Patrycja Słupska, kpr. Cezary Paszkiewicz, kpr. Karol Hołownia, kpr. Michał Maleńczyk, st. szer. Michał Czeberkus, st. szer. Daniel Lewczuk, st. szer. Grzegorz Chwalczuk, st. szer. Cezary Szczepkowski, st. szer. Paweł Różański, st. szer. Dariusz Wątorski, szer. Marta Mandziuk, szer. Tomasz Kulawiec, szer. Kamil Łucewicz, szer. Sylwia Sołtysiak, szer. Bartłomiej Perliński.

W 100 rocznicę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego podziękowania całemu stanowi osobowemu 144 Posterunku Radiolokacyjnego Dalekiego Zasięgu w Roskoszy za duży wkład pracy i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych dowódca Posterunku Radiolokacyjnego kpt. Radosław Kuzaka wyróżnił:
– wyróżnieni listem gratulacyjnym: chor. Artur Dudyk, plut. Wojciech Rafałko, plut. Leszek Turula, st. kpr. Adam Zandecki, szer. Mateusz Sarnacki.
– za wzorowe wykonanie zadań służbowych wyróżnieni urlopem nagrodowym w wymiarze 5 dni: mł. chor. Leszek Korneluk, sierż. Paweł Zawisza, st. szer. Radosław Melaniuk.
– za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych wyróżnieni pochwałą: ppor. Michał Karwowski, sierż. Tomasz Mikinnik, szer. Paweł Weremczuk.
– za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych Dowódca grupy Łączności wyróżnił pochwałą: st. szer. Piotr Knigawka, st. szer. Mariusz Czyżykowski.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama