Reklama

„Święto pieczonego ziemniaka” w Werchlisiu (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 6 września 2020
, godz. 15:00
Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim oraz Sołectwo Werchliś zapraszają na "Święto pieczonego ziemniaka", które odbędzie się 6 września (niedziela) o godz. 15:00 w Werchlisiu. W programie: gry i zabawy terenowe, konkursy sprawnościowe, konkurs na potrawę z ziemniaka, degustacja potraw konkursowych, biesiada przy ognisku oraz wspólne śpiewanie. 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „NAJLEPSZA POTRAWA Z ZIEMNIAKÓW”
odbywającego się 06.09.2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Werchlisiu w trakcie trwania imprezy „Święto Pieczonego Ziemniaka”
§ 1
Organizatorem konkursu na potrawę z ziemniaka, zwanego dalej konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, zwany dalej Organizatorem.
§ 2
Cele konkursu
1. Prezentacja potraw kuchni regionalnej.
2. Wymiana doświadczeń i przepisów.
3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Janów Podlaski.
4. Podtrzymanie tradycji kulinarnych regionu.
§ 3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.
3. Jest to konkurs indywidualny (nie mogą brać udziału zorganizowane grupy).
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do poddania ocenie komisji konkursowej zgłoszonej potrawy.
5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
6. Uczestnik konkursu przynosi gotową potrawę na imprezę „Święto Pieczonego Ziemniaka”
7. Każda potrawa zostanie opatrzona numerem , w celu bezstronnej oceny przez komisję konkursową.
8. Uczestnicy, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
osobowych (RODO).
9. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim.
§ 4
Przebieg konkursu
1. Potrawy zostaną zgłoszone do konkursu 06.09.2019 roku w godzinach od 14.30 do 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Werchlisiu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas trwania imprezy „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Werchlisiu dnia 06 września 2020 roku.
§ 5
Komisja konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez organizatora, zwana dalej Komisją.
2. Komisja rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na:
a. smak potrawy
b. estetykę wykonania
c. wrażenie ogólne
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.
§ 6
Nagrody
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz nagrody
pocieszenia.
2. Laureatom oraz uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy.
§ 7
Postanowienia końcowe
– Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
– Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
– Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
– Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej gminy Janów Podlaski.
– Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator oraz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z ważnych powodów.

źródło: GOK w Janowie Podlaskim

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama