Reklama

Sesja Rady Gminy Biała Podlaska – Z myślą o przyszłości

Szeroką tematyką zajmowali się radni podczas 18. wyjazdowej sesji samorządu gminy Biała Podlaska. Zorganizowano ją 31 lipca w świetlicy Sławacinka Starego. Obrady rozpoczęły się od bogatego sprawozdania wójta Wiesława Panasiuka z pracy między sesjami (poprzednia miała miejsce 30 czerwca br.) .

Zdaniem Wójta koronowirus nie poddaje się. Aktualnie 20 osób z gminy odbywa kwarantannę, wynikającą z kontaktu z zarażonym, a 4 osoby z pozytywnym wynikiem zakażenia przebywa w domowym izolatorium. Być może przyczyną zwiększenia liczby zakażeń jest liberalizacja postaw w codziennej praktyce profilaktycznej. Spora część osób nie stosuje maseczek w miejscach publicznych. Lipcowe wydarzenia w gminie zaczęły się od spotkania z wicepremierem rządu Jackiem Sasinem. Jego konsekwencją jest promesa dla gminy na kwotę 1 mln 209 tys. zł.

Niepokojącym zjawiskiem okazało się zakażenie wodociągu publicznego w Worońcu. Korzysta z niego 370 mieszkańców. Sanepid zabronił im korzystanie z wody do celów spożywczych i higienicznych. Przez pięć dni wodę dostarczali strażacy ze Sławacinka Starego. W tym czasie dokonano płukania sieci. Ustalono, e wirus dostał się do sieci z powietrza i zabezpieczono wodociąg przed ewentualnymi zakażeniami wody.

Wójt wspomniał też o nagonce medialnej na gminę w mediach społecznościowych, jaką zorganizowali rzekomo „bezstronni” obserwatorzy. Po korzystnej dla gminy kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zalecano stosowanie w praktyce kolorowych worków, przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych. W atakach na Urząd Gminy pisano, że wprowadzenie kolorowych worków jest wymysłem samorządu i zapowiada rychłą podwyżkę opłat komunalnych za wywóz śmieci. Nie miało to nic wspólnego z prawdą. Sytuację uspokoił komunikat wójta gminy. W październiku przez ponad dwa tygodnie na terenie gminy będą odbywały się manewry wojskowe. Wojsko zlokalizowane zostanie w Styrzyńcu i Jaźwinach.

Z zadowoleniem odnotować należy ukończenie budowy asfaltowej drogi w Porosiuk do Jaźwin. Zaspokaja ona oczekiwania mieszkańców tej miejscowości. w lipcu wójt podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na modernizację sieci oświetleniowej (z tradycyjnych, sodowych lamp na ledowe, gwarantujące oszczędności w zużyciu energii). Operacja, dotycząca 526 słupów należących do gminy i budowy 2 nowych sieci, kosztować ma ponad 1 mln. zł. Gmina otrzymała ostatnio dotację z MEN w kwocie 265 tys. zł przeznaczoną na wyposażenie pracowni przyrodniczych w niezbędne pomocy edukacyjne w czterech placówkach oświatowych.

W lipcu rozstrzygnięty został przetarg na zakup dwóch średnich samochodów strażackich, na które gmina otrzymała z Komendy Głównej promesy po 560 tys. każda. Skorzystają z nich dwie jednostki zrzeszone w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego: OSP w Sławacinku Starym i OSP w Sworach. Oba pojazdy dostarczy do połowy grudnia dealer Renaulta. Jeden pojazd kosztować ma 815 tys. zł, zaś drugi 793 tys. zł. Warto podkreślić, że oba nowe pojazdy zakupione zostaną (dzięki dotacji) w cenie samochodów używanych.

Samorząd gminny podpisał umowy z wykonawca i inwestycji drogowych, czyli ul. Lipowej w Czosnówce oraz drogi ze Sławacinka Starego do Styrzyńca. Powstaną tam m.in. chodniki i zjazdy do posesji na odcinku 5,5 km. Rozpocznie się też budowa kanalizacji deszczowej w Porosiukach i odcinka nawierzchni drogi w Sitniku (200 metrów). Aktualnie pracuje w terenie komisja gminna szacująca rolnicze straty w uprawach spowodowane lipcowymi ulewami.

Głos zabrał też prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Janusz Hodun. Przedstawił szczegółowo wyniki pracy zakładu w pierwszym półroczu i wyjaśnił zamieszanie wynikające z obowiązku stosowania kolorowych worków przy odpadach segregowanych. Stosuje się je tylko w przypadku przepełnionych pojemników. Prezes zwrócił uwagę na rosnącą o 12 proc. skalę składanych odpadów. Tylko w ostatnim półroczu pracownicy GZK odebrali 58 ton makulatury i tektury, 165 ton szkła, 245 ton odpadów biodegradowalnych i 305 ton popiołu. Prezes potwierdził, że gmina nie planuje w tym roku podniesienia opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Aleksandra Czubla zapoznała radnych z pracą zespołu w pierwszym półroczu 2020 r. Wynika z niego fakt narastającego zjawiska przemocy domowej, wywołanego głównie nadużywaniem alkoholu.

Pierwsza uchwała, jaką radni przyjęli jednogłośnie, dotyczyła bezpłatnego przejęcia przez gminę działek w Grabanowie o powierzchni 512 mkw. Stanowią one drogę wewnętrzną w tym sołectwie. Radni zaakceptowali dwie uchwały dotyczące uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie.

Pierwsza zmiana miała związek z terenem przeznaczonym na drogą gminną w Sycynie, która jednak nie posiada numeru i nie jest użytkowana, jako droga. Druga dotyczyła zmianę funkcji terenu ok. 9 ha gruntu w Styrzyńcu przeznaczonego wcześniej na ogródki działkowe, a teraz na teren mieszkaniowo – usługowy. Radni przychylili się też do propozycji aktualizacji studium zagospodarowania dotyczącej 16 złóż kopalin na terenie gminy. Kolejna uchwała miała związek ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Sycyna. Na wniosek właścicieli nieruchomości zmieniono tereny przeznaczone pierwotnie na rozwój turystyki, sportu i rekreacji na tereny o funkcjach przemysłowo – usługowych. Ponadto zmieniono charakter terenu przeznaczonego na drogę dojazdową w Sycynie na teren zabudowy zagrodowej.

Radni zaakceptowali też propozycję zastępcy wójta Adama Olesiejuka, aby uznać drogę wewnętrzną w Husince drogą gminną. Zmiana ma związek z planami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Planowana autostrada przetnie Husinkę na połowę. Gdyby droga nie miała charakteru gminnego, GDDiA nie miałaby obowiązku budowy wiaduktów nad autostradą, umożliwiających zjazdy, a mieszkańcy musieliby nadrabiać wiele kilometrów przez Kijowiec lub Kaliłów.

Skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski przedstawił propozycję zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Zwiększy się kwota dochodów gminy o 5 mln 610 tys. Nastąpi też zmiana planowanego deficytu na kwotę 4 mln 346 tys. zł. Zostanie on pokryty kredytem oraz nadwyżką budżetową z poprzedniego roku. Ciekawie zapowiada się plan wydatków, które zostaną zmniejszone o kwotę 1 mln 615 tys. zł. Tyle miała wynosić dotacja na budowę ścieżki rowerowej w kierunku Hruda. Zaniechano jej budowy z uwagi na nowe plany związane z budową autostrady.

W ramach zadań własnych 300 tys. zł radni przeznaczyli na budowę drogi w Młyńcu. Ma być ona budowana od podstaw z uzyskaniem podbudowy łączącej asfalt z kruszywem. W dalszej kolejności przewidziane jest tam położenie dywanika asfaltowego. 80 tys. zł kosztować mają plany budowy sieci wodociągowej w Wólce Plebańskiej. 34 tys. zł przeznaczono na budowę drogi w Ciciborze Dużym, a 60 tys. zł na budowę drogi w Pojelcach. Projekt nowej drogi łączącej Rakowiska z Ciciborem Dużym kosztować ma 50 tys. zł. Na budowę boiska sportowego z zapleczem w Rakowiskach przeznaczonych zostanie 60 tys. zł, a na odwodnienie ul. Wspólnej w tym sołectwie 15 tys. zł. Budowa oświetlenia ulicznego w Terebeli będzie kosztowała 20 tys. zł. Zaplanowano też ocieplenie remizo – świetlicy w Ortelu Książęcym Pierwszym. Kwota 25 tys. zł wydana zostanie z funduszu sołeckiego. Aż 300 tys. zł pochłoną prace modernizacyjno – budowlane dworku w Wilczynie. Zakłada się tam modernizację wewnętrznej sieci sanitarnej, odwodnienie budynku i roboty budowlane. Przetargi na zakup samochodów strażackich dla OSP w Sławacinki i OSP w Sworach zmusiły radnych do zwiększenia kwot na zakup z 400 tys. zł do 485 tys. zł.

Wiesław Panasiuk odpowiadał na zapytania radnych: Sebastiana Gałązki, Mariusza Trzeciaka i Agnieszki Sęczyk. Dominował temat budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Czosnówce. Gmina nie może zaplanować w budżecie takiego wydatku, zanim radni powiatowi nie wprowadzą do własnego budżetu tej inwestycji.


materiał: Radio Biper
tekst: Istvan Grabowski
zdjęcia: autor
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama