Reklama

Raport o stanie Powiatu Bialskiego za rok 2019

Podczas najbliższej, 24. sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej która odbędzie się 31 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 (sala konferencyjna BCK). Więcej informacji o sesji <> LINK https://www.radiobiper.info/2020/07/13/24-sesja-rady-powiatu-bialskiego-zaproszenie/ . Rada Powiatu zajmie się rozpatrzeniem Raportu o stanie powiatu bialskiego za 2019rok. Nad raportem planowana jest debata a następne podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2019 rok.

Przedstawione w raporcie informacje dotyczące działalności Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, wyczerpują spektrum spraw związanych z realizowaniem zadań samorządu powiatowego przez organ wykonawczy w roku 2019.

Rok 2019 był pełen wyzwań i wytężonej pracy.
Był to czas realizacji licznych inwestycji, pozyskiwania środków unijnych, ale też zmagania się z problemami bieżącymi. Zarząd podejmował liczne działania mające na celu realizowanie bieżących zadań powiatu, jak również inicjatyw dalekosiężnych służących podnoszeniu jakości świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej.

W powiecie bialskim jest jeszcze wiele rzeczy do wykonania. Trzeba zrealizować wiele zadań inwestycyjnych pozwalających na jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Poprawy wymaga przede wszystkim infrastruktura placówek edukacyjnych, potrzebne są kolejne remonty i przebudowy dróg i mostów. Prowadzone są w tym zakresie liczne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, co jak potwierdza niniejszy raport prowadzone jest w sposób efektywny.

Na uwagę zasługuje także znaczna liczba zadań bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki administracji samorządowej realizującej zadania samorządu powiatowego, co wiąże się z koniecznością zapewniania odpowiedniej bazy lokalowej. W kolejnych latach prowadzone będą dalsze działania w tym zakresie.

Powiat bialski jako trzeci z największych powiatów w województwie, ze względu na powierzchnię, ale także liczbę zadań i liczbę mieszkańców, na rzecz których te zadania są realizowane wymaga długoterminowego planu działania pozwalającego na systematyczne realizowanie poszczególnych założeń w sposób pozwalający na jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Każdego roku podejmowany jest szereg inicjatyw w sferze inwestycyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, środowiskowej i szeregu innych.

Podstawowym elementem działania administracji samorządowej jest także zapewniania odpowiedniego poziomu realizacji usług publicznych na rzecz mieszkańców. Raport o stanie powiatu w poszczególnych latach pozwoli na ocenę zrealizowanych działań.

Rolą opracowania jest dostarczenie materiału do podjęcia dyskusji o koniecznych działaniach organu wykonawczego. Przedstawione informacje posłużyć mają do rzetelnej oceny realizacji pozabudżetowej działalności Zarządu Powiatu. Przygotowywanie analizy istniejącego stanu rzeczy i uczciwe przedstawianie dokonań stanowią jeden z podstawowych instrumentów działalności samorządowej. Przy dokonywaniu oceny realizacji uchwał Rady Powiatu w Białej Podlaskiej oraz analizy bieżącej działalności Zarządu byli zaangażowani pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

 

materiał: Powiat Bialski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama