Reklama

Spływ kajakowy Bugiem! (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 11 lipca 2020
, godz. 00:00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na Spływ Kajakowy Bubel Łukowiska – Serpelice 11 lipca 2020 r. Zgłoszenia: tel. 510 520 244 ilość miejsc ograniczona, koszt transportu kajaków i ogniska 15 zł/os. Zrealizowano ze środków Gminy Konstantynów w ramach zadania publicznego pt. Spływ kajakowy - bierzmy przykład z Jana Pawła II.

Regulamin spływu kajakowego

realizowanego ze środków Gminy Konstantynów w ramach zadania publicznego pt. Spływ kajakowy – bierzmy przykład z Jana Pawła II

II. ORGANIZATOR.
Organizatorem spływu kajakowego jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

II. CELE
– popularyzacja rekreacji ruchowej;
– upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
– promowanie i wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy Konstantynów, znajdującej się w obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Dbałość o estetykę oraz podejmowanie inicjatyw ekologicznych mających na celu ochronę otaczającego środowiska naturalnego;
– organizowanie oraz współpraca przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym;
– prowadzenie działalności krajoznawczej, turystycznej, oraz organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
– upamiętnienie osoby Św. Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II).

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Spływ odbędzie się 11.07.2020 roku (sobota/)po rzece Bug na trasie Bubel- Łukowiska – Serpelice (ok. 17 km)
2. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
3. Program spływu w dniu 11.07.2020 r.
– Godz. 09.00– wyjazd z parkingu przy kościele w Konstantynowie.
– Godz. 09.30-13.30 – spływ po Bugu.
– Godz. 13.30- 15.00 – ognisko.
– ok. godziny 15.00– powrót do Konstantynowa.

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
2. Prawo uczestniczenia mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
3. Zapisy na spływ odbywają się drogą telefoniczną pod nr tel. 510 520 244 lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie do wyczerpania limitu miejsc (40 osób).
4. Koszty transportu kajaków i poczęstunku uczestnicy pokrywają podczas zapisów w kwocie 15 zł/os.
5. Każdy z uczestników spływu otrzyma pamiątkowe gadżety.
6. Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu i powrót zapewnia Organizator.
7. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
9. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
10. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku.
11.Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
12.Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
13.Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
14.Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
15.Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
16.Zachęcamy, aby każdy z uczestników spływu posiadał okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność, nakrycie głowy, rękawiczki.
17.Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
19. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
20.Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
21. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.
22. W przypadku rezygnacji ze spływu z winy uczestnika, nie przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.
23. Na trasie mogą wystąpić przeszkody i może zajść konieczność przeniesienia kajaka.

IV. SPRAWY PORZĄDKOWE
1. Zawsze należy płynąć po lewej stronie rzeki , nie przekraczając jej środka, który stanowi granicę Państwa
2. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w ostatnim kajaku.
3. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, prawo do możliwości przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w spływie na potrzeby promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
4. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. w czasie epidemii COVID-19 spływ będzie odbywał się przy zachowaniu przyjętych zasad bezpieczeństwa.

materiał: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama