Reklama

Cyfrowa wersja dokumentacji staje się standardem w Radzie Powiatu Bialskiego

Radni powiatowi podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, zmienili uchwałę w sprawie uchwalenia statutu powiatu bialskiego. Wprowadzono zmiany w kilku paragrafach. Najważniejsze z nich dotyczą terminu skutecznego zawiadomienia o sesji, obecnie będą to 5 dni przed datą sesji. Kolejna zmiana usprawnia funkcjonowanie samorządu poprzez zapisanie w statucie przekazywania materiałów na sesję jak i informacji i terminie sesji drogą elektroniczną, rezygnując tym samym z drukowanych, papierowych zbiorów materiałów, częstokroć liczących po kilkaset stron. Zaktualizowano też listę jednostek i instytucji podległych i prowadzonych przez Powiat Bialski - tu głównie chodziło o nową organizację Domu Dziecka w Komarnie i nadanie statutów jednostkom.

 

 

Zmiany w Statucie Powiatu Bialskiego:

– ,,O sesji zawiadamia się wszystkich radnych, nie późnej niż 5 dni przed terminem sesji, dołączając do zawiadomienia projekty uchwał i inne materiały.”

– „Zawiadomienie o zwołaniu sesji zawierające miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia obrad wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami przekazuje się radnym drogą elektroniczną. Udostępnienie tekstu zawiadomienia, projektów uchwał oraz innych niezbędnych materiałów w sposób określony w zd. pierwszym w terminie określonym w ust. 2 jest równoznaczne ze skutecznym doręczeniem. Na wniosek radnego zawiadomienie, projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały mogą być również dostarczone w formie papierowej listem poleconym na adres zamieszkania radnego za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego operatora, chyba że radny pisemnie wskazał inny adres do doręczeń.”

– „Jednostki organizacyjne powiatu” otrzymuje brzmienie:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
5. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.
6. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach.
7. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.
8. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
9. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach.
10. Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim.
11. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Maniach.
12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Maniach.
13. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Komarnie.
14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach.
15. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Janowie Podlaskim.
16. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie.
17. Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach.
18. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli.
19. Dom Rodzinny w Żabcach.
20. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.
21. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
22. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim.
23. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powołanych przez radę określa statut. Stąd też wprowadza się zmiany w tym zakresie w statucie powiatu bialskiego. Ujednolicając terminy dostarczenia projektów uchwał i materiałów („nie późnej niż 5 dni przed terminem sesji”), pozwala to na większą przejrzystość statutu.

Nowe rozwiązanie zapisano w procesie dostarczania zawiadomień, projektów uchwał oraz innych materiałów. Umożliwienie korzystania z drogi elektronicznej (m.in. poczta elektroniczna lub za pośrednictwem systemu do obsługi posiedzeń rady) wprowadza oszczędność czasu w pracy Biura Rady i Obsługi, Kancelarii Ogólnej czy pracowników poczty lub innego operatora, przyczynia się do ochrony środowiska (zużycie toneru, papieru xero), umożliwia natychmiastowy dostęp przez radnych powiatu bialskiego do materiałów z dowolnego urządzenia i z miejsca z dostępem do Internetu, a także uporządkowanie otrzymywanych materiałów. Oczywiście zmiany w statucie umożliwiają również dostarczanie materiałów radnym w formie papierowej na wniosek radnego.

Uaktualnienie listy Jednostek Organizacyjnych Powiatu, ostatnia aktualizacja miała miejsce w grudniu 2018 r., pozwoliła na przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie „Dom Dziecka w Komarnie” oraz nadania statutów jednostkom organizacyjnym powstałym w wyniku przekształcenia jakie podjęto uchwałą Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w październiku 2019 r..

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu / Jarosław Gajewski dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Bialskiego / Anna Jóźwik Biuro Rady Powiatu / Leszek Niedaleki
zdjęcie i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama