Reklama

Zabytki w Gminie Rokitno pod specjalnym nadzorem!

Rada Gminy Rokitno w dniu 7 maja 2020 r., podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rokitno na lata 2020 -2023.

W maju br., został zatwierdzony Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Rokitno na lata 2020-2023, w ubiegłym roku została opracowana Gminna Ewidencja Zabytków. Program jest dokumentem służącym określeniu działań gminy w zakresie inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Jak czytamy w dokumencie:
„ … Lokalne dziedzictwo kulturowe posiada potencjał wpływający na atrakcyjność ekonomiczną regionu poprzez rozwój turystyki w oparciu o zabytki. Poprzez wyznaczone działania może przyczynić się do wzmocnienia świadomości wspólnoty kulturowej i lokalnej tożsamości. Przedmiotem programu opieki nad zabytkami jest dziedzictwo kulturowe znajdujące się w granicach administracyjnych gminy Rokitno. Są to pojedyncze obiekty i zespoły budowli, dzieła sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, krajobraz wiejski, obszary kształtujące świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców, zdefiniowane poprzez wpis do rejestru zabytków i w formie gminnej ewidencji zabytków.

Program wskazuje działania służące poprawie stanu zabytków ich adaptacji i rewaloryzacji oraz zwiększenia do nich dostępności mieszkańców i turystów.  Podmiotem programu jest społeczność lokalna. Program adresowany jest do mieszkańców gminy, w tym do właścicieli zabytków, władz samorządu terytorialnego, miejscowych organizacji i osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym, mogących w praktyce zastosować się do nakreślonych postulatów i możliwości działań …

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Rokitno, jest dokumentem uzupełniającym w stosunku do innych aktów planowania, takich jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zabytki na terenie naszej gminy to cenne atuty atrakcyjności najbliższej okolicy. To wartości o które trzeba zawsze zabiegać. Gmina Rokitno ma przepiękną historię. Tradycje, zwyczaje i obrzędy związane z tym terenem, to najcenniejsze skarby których trzeba strzec i pielęgnować aby przyszłe pokolenia czerpały z nich korzyści kulturowe”.


materiał: Gmina Rokitno
tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Rokitno
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama