Reklama

Tym zajmą się radni powiatowi – wynagrodzenia dyrektorów szkół

Podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 27 maja, po kilku miesiącach przerwy, radni powiatowi dyskutować będą nad zebranymi w tym czasie problemami i propozycjami uchwał. Jedna z nich dotyczyć będzie wynagrodzeń nauczycieli a dokładniej wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bialski.

W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bialski, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 18 grudnia 2019 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastęp nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Bialski planowane jest wprowadzenie zmiany:

– jeden z paragrafów uchwały otrzyma nowe brzmienie: „Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą ustala się uwzględniając wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, liczbę oddziałów i uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczb stanowisk kierowniczych w szkole.”

Stosownie do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego. ustala w drodze regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bialski został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastęp nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Bialski.

Jednakże w odpowiedzi na uwagi Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie niezbędne jest znowelizowanie ww. regulaminu celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

W związku z powyższym zaproponowano podjęcie uchwały zmieniającej, stanowiącej o dodaniu zapisu regulującego kryteria przyznawania dodatków funkcyjnych osobom zajmującym stanowiska kierownicze.

Uchwalenie regulaminu podlega uzgodnieniom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bialski zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela. Projekt niniejszej uchwały został przekazany do uzgodnień w dniu 2 marca. Związki zawodowe nie zajęły jednakże stanowiska w tej sprawie.

materiał: Powiat Bialski
tekst: Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

  1. Ja tym nauczycielom i dyrektorom nic bym nie podnosił do wypłaty bo i tak dobrze zarabiają. A po drugie za co?? Za skamlenie że ciągle im mało?? Za zadawanie kilkadziesiąt prac które trzeba wykonać na drugi dzień bo każdy nauczyciel myśli że jest najważniejszy i ma głęboko w poważaniu że uczeń i tak ma zapierdziel po lekcjach z innych przedmiotów. Za uczenie czegoś co się w życiu nie przyda?? I tu dam przykład. Kierunek informatyka i praca w terminalu czyli tworzenie folderów przez terminal. Serio?? Kurw..a Serio?? Myślałem że czasy systemu Windows 3.11 już minęły a tu nie. Nauczyciel dinozaur uczy pisania w terminalu. Brawo. Jestem przeciw za podwyżkami dla nauczycieli i dyrektorom. Jak będą oni wypłakiwać że im źle to ostrzegam że będzie akcja przeciw nim jak w tamtym roku i tym razem więcej osób dołączy do mojej akcji. Więc ostrzegam.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama