Reklama

22 sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 27 maja 2020
, godz. 14:00
Informujemy, o XXII sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej która odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej (sala konferencyjna BCK). Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję będzie można obserwować online. Podczas sesji m.in. sprawozdania komendantów policji i straży pożarnej oraz sanepidu. Podjęcie decyzji o wsparciu finansowym prac konserwatorskich zabytków oraz powołanie Branżowej Szkoły II stopnia w Międzyrzecu Podlaskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXI sesji.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności komendanta miejskiego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie informacji komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bialskiego za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za rok 2019, oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Bialskim stanowiącej załącznik do sprawozdania oraz sprawozdania z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Bialski;
b) określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku;
c) udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A/78 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego;
d) udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A/1282 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego;
e) założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Międzyrzecu Podlaskim i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim;
f) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019”;
g) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu bialskiego;
h) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2020 rok;
i) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2020 –2026.
10. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
11. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronowirusa SARS-CoV-2 oraz w celu ograniczenia choroby COVID-19 na XXII sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej zaproszeni są tylko radni powiatu bialskiego, kierownicy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb, których sprawy będą referowane.

 

materiał: Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama