Reklama

Pomoc suszowa dla rolników i producentów rolnych

W 2019 roku w Lubelskim Oddziale Regionalnym złożono 39 014 wniosków na kwotę 152 500 808,80 zł, w ramach realizacji programu Susza 2019 – pomoc de minimis i pomoc publiczna. W związku z ustanowieniem programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 3 października do 29 listopada 2019 r., przyjmowała wnioski producentów rolnych.

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30% danej uprawy, a także do będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji UE nr 702/2014.

Pomoc udzielana jest w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/201, w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014, w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

W ramach formuły pomocy publicznej złożono 30 005 wniosków na łączną kwotę 122 601 077,30 zł. Dla 27 055 rolników wydane zostały decyzje przyznające pomoc na łączną kwotę 86 019 467,28 zł, natomiast dla 2 950 rolników, którzy złożyli wnioski na kwotę przekraczającą 5 tysięcy, wypłacone zostały zaliczki w łącznej kwocie 7 375 000,00 zł, co było możliwe w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 22 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach formuły pomocy de minimis złożono 9009 wniosków na łączną kwotę 29 899 731,50 zł. Do tej pory wydano decyzje przyznające pomoc dla 2584 rolników, łącznie wypłacono 8 485 051,06 zł.

Wysokość pomocy ustalana jest jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Decyzje w sprawie przyznania pomocy wydawane są przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 

materiał: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tekst: Agnieszka Strzępka
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama