Reklama

PUP Biała Podlaska i Odziały Zewnętrzne zawieszają bezpośrednią obsługę klientów

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (koronawirus) działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 16 marca 2020 r. zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu z wyłączeniem spraw pilnych.

Budynki administracyjne nie będą dostępne dla osób z zewnątrz.

W sprawach pilnych przybycie do Powiatowego Urzędu Pracy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem obsługującym sprawę. W celu kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy i załatwieniem konkretnych spraw zachęcamy do skorzystania ze sposobów umieszczonych poniżej:

Powyższe decyzje mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem i bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie działania PUP.
 

KORONAWIRUS – TYMCZASOWE PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTÓW
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie nas wszystkich zwracamy się do Państwa z prośbą o stosowanie się do przygotowanych na tę okoliczność tymczasowych procedur związanych z obsługą świadczoną w PUP w Białej Podlaskiej.

Przyjęte procedury pozwolą zachować płynność świadczonych przez nas usług oraz w pewnym zakresie ograniczą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Pracodawcy:
a) zalecamy korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych
dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez EPUAP.
Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy, nie wymagające podpisu można przesyłać drogą
Mailową ([email protected]). Można również korzystać z poczty tradycyjnej.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numery:
PUP Biała Podlaska: 83 341 65 10, 83 341 65 12 do 16;
Oddział Zamiejscowy PUP w Międzyrzecu Podlaskim: 83 341 66 32 do 33;
Oddział Zamiejscowy PUP w Terespolu: 83 341 66 51.

b) zgłaszanie ofert pracy: PUP Biała Podlaska  83 341 65 67 i 83 341 65 75
PUP Miedzyrzec Podlaski 83 341 66 22
PUP Terespol 83 341 66 56
 
c) Cudzoziemcy (Oświadczenia i zezwolenia): PUP Biała Podlaska 83 341 65 77 i 83 341 65 82
                                PUP Miedzyrzec Podlaski 83 341 66 24

Bezrobotni i poszukujący pracy:

  1. Rejestracja – zalecamy rejestrację elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. kontakt telefoniczny: 83 341 65 58.
  2. Wizyty – wszystkie wizyty związane z potwierdzeniem gotowości do pracy zostają zastąpione kontaktem telefonicznym lub przełożone na inny termin. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które mają wyznaczone terminy wizyt w najbliższym czasie i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed wyznaczonym terminem wizyty, można zadzwonić samodzielnie. W każdej innej sprawie prosimy, jeśli to możliwe, również o kontakt telefoniczny:

 

Wykaz telefonów do doradców klienta PUP Biała Podlaska
sala obsługi stanowisko nr telefonu
8 83 341 65 76
9 83 341 65 68
10 83 341 65 81
11 83 341 65 67
12 83 341 65 75
13 83 341 65 69
14 83 341 65 80
15 83 341 65 72
16 83 341 65 74
17 83 341 65 71
18 83 341 65 79
19 83 341 65 78
20 83 345 65 73
Wykaz telefonów do doradców klienta PUP Oddział Zamiejscowy
w Międzyrzecu Podlaskim
Nr pokoju nr telefonu
pok. 3 83 341 66 23
83 341 66 31
pok. 4 83 341 66 20
pok. 12 83 341 66 24

 

Wykaz telefonów do doradców klienta PUP Oddział Zamiejscowy
w Terespolu
83 341 66 55 lub 83 341 66 56

 
Wiele spraw można załatwić zdalnie za pośrednictwem portalu praca.gov.plEPUAP lub pocztą tradycyjną.
Aby skutecznie załatwić sprawę w urzędzie przy wykorzystaniu usług elektronicznych opisanych wyżej, musisz potwierdzić swoją tożsamość, np. za pomocą profilu zaufanego.

Jeżeli jednak nie posiadasz profilu zaufanego, to korzystając z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Twój bank, możesz w prosty sposób taki profil założyć bez wychodzenia z domu, gdyż Twoja tożsamość została już zweryfikowana przez bank.

W celu utworzenia profilu zaufanego po zalogowaniu się na stronie Twojego banku odszukaj sekcji dotyczącej zakładania takiego profilu.

Więcej informacji na temat profilu zaufanego.

Dotyczy: ubezpieczenia zdrowotnego
Każda, nawet nieubezpieczona osobaBĘDZIE DIAGNOZOWANA BEZPŁATNIEw przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem (informacja Ministerstwo Zdrowia).
 

Prosimy o powstrzymanie się od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego (informacja MRPiPS).
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. „O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej uprawnione są wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, które spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej – na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) przez okres 90 dni, po złożeniu w tej sprawie indywidualnego wniosku.
Istnieje również możliwość ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny – więcej informacji na stronie ZUS.
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w przypadku podejrzenia zarażenia lub zarażenia koronawirusem opieka medyczna jest bezpłatna i nie ma potrzeby z tego tytułu rejestrowania się w Urzędzie Pracy celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).
Możliwe są dwie ścieżki postępowania.

  1. Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
  2. Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.
 UWAGA !
Jeśli wróciłeś/wróciłaś z terenu gdzie występuje koronawirus NIEZWŁOCZNIE kontaktuj się telefonicznie z:
·         Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej-
tel.: 83 344 41 60 do 62
Telefon alarmowy poza godzinami pracy urzędu tel.: 505 187 728,
·         Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie tel.: 693 397 185
·         Całodobowa Infolinia 7 dni w tygodniu tel.: 800 190 590
PAMIĘTAJ !
często myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży dezynfekuj preparatem dezynfekcyjnym

 Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co powinno stanowić nasz wspólny priorytet.

materiał: powiat / Biała Podlaska miasto
info: PUP Biała Podlaska
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama