Reklama

Powiat: Aktualizacja budżetu. Dotacja dla szpitala. Refundacja za drogi

Podczas XXI sesji Rady Powiatu, radni przyjęli autopoprawkę do aktualizacji uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka zwiększa tegoroczne dochody i wydatki Powiatu Bialskiego o 3 i pół miliona złotych. Największe kwoty zmian dotyczą pożyczki i kredytu na rzecz wsparcia finansów Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim oraz refundacji kosztów budowy drogi Tuczna - Krzywowólka. Gmina Biała Podlaska wsparła też budowę drogi Porosiuki - Jaźwiny.

Po wprowadzonych zmianach budżet Powiatu Bialskiego wynosi:
161 mln 819 tys 753 zł po stronie dochodów (zmiana na plus w wysokości 3 mln 498 tys 999 zł),
158 mln 711 tys 955 zł po stronie wydatków (zmiana na plus w wysokości 3 mln 500 tys zł).

Przedstawiona autopoprawka do uchwalenia projekt zmian w budżecie Powiatu uwzględnia:

Transport i łączność
1. Zwiększono plan dochodów budżetu Powiatu Bialskiego oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej o kwotę 500.000 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Biała Podlaska na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. “Budowa drogi Nr 1114L Porosiuki – Jaźwiny”.
2. Przesunięto w planie wydatków (z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne) Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w kwocie 159.000 zł celem uzupełnienia planu wydatków na zakup remontera. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta jest wyższa od środków zabezpieczonych na ten cel, w związku z czym konieczne było przesunięcie środków celem rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania umowy z wykonawcą.
3. Zwiększono plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 576.898,78 zł z tytułu pomocy finansowej gminy Biała Podlaska na realizację projektu pn. “Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”.
4. Zwiększono plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2.423.101,22 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych Powiatu w ramach projektu pn. “Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”.

Administracja publiczna
Zmniejszono plan dochodów budżetu Powiatu pochodzących z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach Starostwa Powiatowego o kwotę 1.001 zł.

Obsługa długu publicznego
Zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 3.000.000 zł z tytułu planowanego udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

Przychody i rozchody
Zmniejszono plan rozchodów Powiatu o kwotę 1.001 zł w związku z nieuruchomieniem części kredytu zaciągniętego w 2019 r. przez co zmniejszona została spłata rat kapitałowych kredytu w 2020 r.
Zwiększono plan rozchodów i przychodów budżetu Powiatu o kwotę 500.000 zł w związku z udzieloną w 2020 r. pożyczką krótkoterminową Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na pokrycie zaległych zobowiązań za wykonane usługi i dostarczone towary oraz pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych.

 

Wcześniejszą aktualizację budżetu znajdziesz TUTAJ

 

materiał: Powiat Bialski
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama