Reklama

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Baby, Babeczki, Mazurki” (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej oraz Pracowania Kulinariów Regionalnych w Perkowicach zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w VII edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Baby, Babeczki, Mazurki". Termin zgłoszeń do 1 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi natomiast 4 kwietnia o godz. 15:00 w pracowni w Perkowicach.
REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej Pracownia  Kulinariów Regionalnych i Biblioteka w Perkowicach

2. Termin  zgłaszania wzięcia udziału wraz z przepisem  swojego produktu do 01.04. 2020 roku.

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 4 kwietnia 2020 roku godz. 15.00

4. Konkurs odbywa się w dniu 4 kwietnia 2020 roku na terenie Pracowni  Kulinariów Regionalnych i Biblioteki w Perkowicach , w tym dniu przynosimy  swoje w/w produkty od godz. 14—15.

5. Osoba do kontaktu –Katarzyna Mikiciuk – 518 275 075      Nowicka Urszula – 519 396 891

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest promocja produktów wytwarzanych przez gospodynie.

2. Pozyskiwanie starych, zapomnianych przepisów wielkanocnych.

3. Wyłonienie najsmaczniejszego wypieku wielkanocnego w postaci   babeczek, mazurków itp.

· popularyzowanie tradycji  wykonywania  mazurków, babeczek, zajączków oraz baranków,

· pogłębianie więzi z regionem Południowego Podlasia,

· pogłębienie wiedzy na temat  tych ciast, symboliki i znaczenia w obrzędowości ludowej;   i    technik jej wykonania oraz form zdobienia,

· rozwijanie kreatywności,

· pobudzanie aktywności  twórczej.

§ 3

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej  do 15 lat, oraz młodzieży od 16 lat i  osób dorosłych,  indywidualnych i nieprofesjonalnych twórców z terenu powiatu Biała Podlaska.

§ 4

Warunki udziału

1. Akceptacja Regulaminu Konkursu.

2. Wykonanie tradycyjnych ciast wielkanocnych  zgodnych z Regulaminem.

3. Dołączenie do pracy metryczki  zawierającej dane uczestnika konkursu:

· Imię i nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu

· W przypadku osób niepełnoletnich  dołączenie  oświadczenia rodzica lub opiekuna

· Nazwę produktu i przepis

§ 5

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem.  Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 4.04.2020r. podczas rozstrzygnięcia konkursu w Pracowni  Kulinariów Regionalnych w Perkowicach.

2. Prace ocenione zostaną w 2 kategoriach:

   I kategoria –  dzieci  i młodzież szkolna do 15 lat,  II kategoria –  młodzież od 16 lat i dorośli.

3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

4. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III).

5. Przy wyborze  Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:

· Nawiązanie do tradycji  regionu

· Smak , konsystencja

·  Estetyka wykonania  i dekoracji

· Oryginalność produktu

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i  nagrody rzeczowe.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 7

Ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 4 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00 w Pracowni Kulinariów Regionalnych i Bibliotece w Perkowicach

2. Laureaci odbierają nagrody osobiście oraz dokonują potwierdzenia odbioru nagrody.

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich        na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

materiał: gmina Biała Podlaska
info / plakat: GOK w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama